Workshop for kommuner

Stadig flere kjøper elbil i Norge og disse skal lades, men hvordan? Hva skal etterspørres når en kommune ønsker å bygge ut ladeinfrastruktur. Er ordinær husholdningskontakter tilfredsstillende for å lade batterier på 20-80kWh? Hva fins av utstyr, standarder og ikke minst hva koster dette? Hva med alle begrepene; normallading, hurtiglading, fleksilading, schuko, type2, mode3 også videre? Hvordan kan en kommune sikre at riktig ladeinfrastruktur bygges ut i kommunen? Hva med borettslag? Hva skal gjøres kreves i forbindelse med byggesaker? Hvordan kan PBL brukes? Hva med kommunens egne biler? Trengs en strategi?

Dette er spørsmål som Enmira kan gi svaret på. For at du og din kommune skal kunne gjøre de rette tiltakene trenges en oversikt over hva som er tilgjengelig og hva som kreves. Enmira kan gi en grundig innføring i hva som kreves for å bygge ut eller legge til rette for utbygging av ladeinfrastruktur for elbiler og tilbyr nå workshop i din kommune som gir et godt fundament til å møte alle spørsmålene og utfordringene som kommer fremover.

20fef7_95122c13592c40d091be841549eeff69

Hvorfor komme raskt i gang med arbeidet med elbiler?

Salget av elbiler eksploderer i Norge og alt tyder på at et vil vedvare. I dag er det rundt 60.000 elbiler på norske veier og antallet øker med et par tusen i måneden. Nye kundegrupper kommer til, og tiden hvor det kun var spesielt interesserte som kjøpte elbil er over. Tidligere kjøpere av elbiler var entusiaster som ordnet og fikset for å fylle batteriet på bilen sin. Dagens kjøpere har en helt annen motivasjon og interesse, og de har helt andre krav til at alt skal fungere og være enkelt – inkludert ladingen. Dette er en helt ny gruppe som vil stille krav til borettslag, kommuner, parkeringsanlegg, arbeidsgivere og så videre om at disse skal tilby gode lademuligheter.

Dette skaper utfordringer, men også en helt ny mulighet. For å møte denne muligheten er det nødvendig med en hvis basiskunnskap innen fagområdet elbil-lading.

Det tar tid å sette seg inn i dette. Søking på Internet gir mange, og ofte sprikende, svar. Bilistene får ofte mangelfull informasjon når de kjøper bilen og stiller mange spørsmål det kreves fagkunnskap for å svare på. Lading av elbiler er et nytt fagområde som dere i kommunen må lære dere og det kan være en smertefull vei å gå hvis denne læring skal gjøres ved prøving og feiling. Å bruke en halv dag på å få et fundament av kunnskap om elbil lading vil være en god investering for å møte de nye muligheten som elbilene gir.

Workshopen er to-delt og den er skreddersydd for kommuner.

  • Første del gir først en kort innføring i utviklingen i elbilmarkedet. Deretter gis det en innføring i hvordan elbiler lades og de forskjellige løsningene som benyttes. Ulike standarder forklares og det gis en grundig redegjørelse for hvilke løsninger som bør benyttes og hvorfor.

  • I andre del av workshopen får kommunen råd om bruk av plan- og bygningsloven og hvordan kommunen kan sette opp en strategi for utbygging av ladeinfrastruktur. Det ses også på hvordan kommunen kan ta i bruk elbiler i egen virksomhet.

 Jan Tore Gjøby fra Enmira leder workshopen. Han har bred erfaring innen elbiler og lading av disse. Gjøby har bistått staten (Transnova), flere fylkeskommuner og kommuner i strategiarbeid for å legge til rette for elbiler. Gjøby har også en kort karriere som lokalpolitiker, og har derigjennom kjennskap til kommunale prosesser.

Kostnader og bestilling

Workshopen holdes med kommunalt ansatte og i kommunen egne lokaler. Ved å holde den internt i kommunen legges det til rette for en god og åpen diskusjon blant deltagerne. Erfaringsmessig gir dette den beste prosessen. Dette gir også en meget kostnadseffektiv opplæring ved at deltagerne slipper å bruke tid og resurser på reise. Workshopen varer i 4 timer koster totalt kr. 8.000,-. I tillegg kommer reisekostnader for kursholder.

Workshopen kan bestilles ved å sende epost til , eventuelt med alternative datoer for gjennomføring.

Har du spørsmål eller ønsker tilbud på annen gjennomføring så send epost til  eller ring daglig leder Jan Tore Gjøby på telefon 456 14 341.