Workshop for bedrifter

Stadig flere kjøper elbil i Norge og disse skal lades, men hvordan? Hva skal etterspørres når en bedrift ønsker å bygge ut ladeinfrastruktur for ansatte eller ta i bruk elbiler i egen virksomhet. Er ordinær husholdningskontakter tilfredsstillende for å lade batterier på 20-80kWh? Hva fins av utstyr, standarder og ikke minst hva koster dette? Hva med alle begrepene; normallading, hurtiglading, fleksilading, schuko, type2, mode3 også videre?

Dette er spørsmål som Enmira kan gi svaret på. For at du og din bedrift skal kunne gjøre de rette tiltakene trenges en oversikt over hva som er tilgjengelig og hva som kreves. Enmira kan gi en grundig innføring i hva som kreves for å bygge ut eller legge til rette for utbygging av ladeinfrastruktur for elbiler og tilbyr nå workshop i din bedrift som gir et godt fundament til å møte alle spørsmålene og utfordringene som kommer fremover.

Moss

Stadig flere bedrifter ønsker å legge til rette for lading av elbil og noen ganger også ta i bruke elbiler i egen virksomhet. Dette medfører at det er nødvendig å tilegne seg en hvis basiskunnskap innen fagområdet elbil-lading. Det tar tid å sette seg inn i dette. Søking på Internet gir mange, og ofte sprikende svar. Mange har mangelfull forståelse for de risikoene lading av elbil medfører og eilistene får ofte mangelfull informasjon når de kjøper bilen. Lading av elbiler er et nytt fagområde og det kan være en smertefull vei å gå hvis denne læring skal gjøres ved prøving og feiling. Å bruke en halv dag på å få et fundament av kunnskap om elbil lading vil være en god investering for å møte de nye muligheten som elbilene gir.

For å møte denne utfordrigen har Enmira utviklet en Workshop som hjelper bedrifter å få en god start på sitt arbeid med å fase inn, eller legge til rette for, elbiler.

Workshopen er to-delt og den er skreddersydd for bedrifter som ønske kunnskap om bruk og lading av elbil.

  • Første del gir en innføring i hvordan elbiler lades og de forskjellige løsningene som benyttes. Ulike standarder forklares og det gis en grundig redegjørelse for hvilke løsninger som bør benyttes og hvorfor. Det gis også en god innføring i sikkerhetsaspektene ved elbillading.

  • I andre del av workshopen diskuteres hvordan den aktuelle bedriften kan lage en god plan for utbygging av ladeinfrastruktur og/eller hvordan elbiler kan kan brukes i egen virksomhet. Denne delen spesialtilpasses den enkelte bedrift

Før workshopen gjør veilederen forberedelser med blant annet et intervju over telefon for å sikre at det som presenteres er relevant for bedriften.

Jan Tore Gjøby fra Enmira leder workshopen. Han har bred erfaring innen elbiler og lading av disse. Gjøby har bistått staten (Transnova), flere fylkeskommuner og kommuner i strategiarbeid for å legge til rette for elbiler. Gjøby har også en kort karriere som lokalpolitiker, og har derigjennom kjennskap til kommunale prosesser.

Kostnader og bestilling

Workshopen holdes med ansatte og i bedriftens egne lokaler. Ved å holde den internt i bedriften legges det til rette for en god og åpen diskusjon blant deltagerne. Erfaringsmessig gir dette den beste prosessen. Dette gir også en meget kostnadseffektiv opplæring ved at deltagerne slipper å bruke tid og resurser på reise. Workshopen varer i 4 timer koster totalt kr. 10.000,-. I tillegg kommer reisekostnader for kursholder.

Workshopen kan bestilles ved å sende epost til kurs@enmira.no, eventuelt med alternative datoer for gjennomføring.

Har du spørsmål eller ønsker tilbud på annen gjennomføring så send epost til kurs@enmira.no eller ring daglig leder Jan Tore Gjøby på telefon 456 14 341.