Rådgivning

Enmira leverer en rådgivning i forbindelse med etablering, drift og vedlikehold av ladeinfrastruktur. Vi er uavhengige av utstyrsleverandører og særinteresser og vi har solid kunnskap om ladeanlegg for elbiler og plug-in hybrider og vi har lang erfaring i prosjektering av effektive og sikre el-anlegg.

Under har vi vist noen av de tjenestene vi tilbyr.

MossSystem arkitektur
Når et ladeanlegg for elbiler skal etableres er det viktig å ha en god arkitektur fra starten av. Riktige løsninger må velges, den tilgjengelige effekten må utnyttes, strategi for fremtidig ekspansjon må vurderes, mekanismer for betaling eller fordeling av utgifter må etableres og så videre.

Enmira har en unik erfaring på området og kan bistå i prosjektering av ladeanlegg slik at det etableres gode og fremtidsretta løsninger.

 

Risikoanalyser
I forbindelse med etablering av ladeinfrastruktur kan det være behov for å gjennomføre risiko-analyser.
Enmira, som er spesialister på ladeanlegg for elbiler, har gjennomført flere risikoanalyser i forbindelse med etablering av ladestasjoner. Vi bistår gjerne i ditt prosjekt med risikovurdering og risikoanalyser.

Behovsanalyse
Bedrifter og andre som ønsker å sette opp et eller flere ladepunkter til for eksempel ansatte kan ofte være i tvil om hvilken løsning som skal velges, hvormange ladepunkter som skal settes opp og hvor mye effekt som skal tilbys.

Enmira utfører behovsanalyser hvor vi gjør en befaring og utarbeider en rapport som beskriver anbefalt løsning og kan brukes ved bestilling av utstyr og installasjon.

Strategiarbeid
Når man skal gå over til elbiler og andre kjøretøy som går på fornybart drivstoff, eller legge til rette for en slik overgang vil det ofte være nødvendig med en god strategi. For kommuner kan en god strategi for ladeinfrastruktur/fornybar transport være et godt verktøy i planarbeidet.

Enmira har bistått fylkeskommuner, kommuner og bedrifter med strategier for ladeinfrastruktur og fornybar transport.

Service og vedlikehold
Enmira bistår flere av de store leverandørene av ladeutstyr og ladetjenester med service og vedlikehold på ladeutstyret. Spesialområder er problemløsning og tilstandskontroll, men også annen service og vedlikehold utføres.
Kontakt oss for en hyggelig prat hvordan vi kan bistå i driften av ditt ladeutstyr.

Back-office systemer
Når et ladeanlegg skal etableres vil det av flere årsaker være riktig å koble de enkelte ladestasjonene til et overordnet system. Årsakene er forenklet administrasjon, betalingsløsning eller riktig fordeling av utgifter, driftsovervåking, bruker kommunikasjon og så videre.

Enmira har god erfaring med overordnede systemer, ofte kalt back-office systemer, og kjenner de fleste aktørene på markedet. Som uavhengig rådgiver kan Enmira bistå i prosessen med valg og implementering av systemet.

…og mye annet
Enmira kan bistå med rådgivning og andre tjenester på de aller fleste områder innen anskaffelse, etablering og drift av ladeanlegg og elbiler. Kontakt oss for en hyggelig prat om hvordan vi kan bidra.

Ta kontakt og fortell oss om ditt prosjekt