Rådgivning

Rådgivning

Enmira as har levert rådgivnings-tjenester innen elbiler og lading siden 2011. Enmira deltatt i en rekke utbyggingsprosjekter av lade-infrastruktur og har en unik erfaring og forståelse av utfordringene knyttet til elbilbruk og etablering av ladeinfrastruktur.

Enmira kan blant annet levere følgene rådgivningstjenester

  • Systemarkitektur ladeinfrastruktur
  • Strategiarbeid
  • Risikoanalyser
  • Teknisk rådgivning
  • Prosjekt deltagelse
  • Markeds informasjon og utvikling

 

Ta kontakt med daglig leder Jan Tore Gjøby for mere informasjon. Han treffes på telefon 45614341 eller epost jtg@enmira.no

 

 

Siden er under utvikling og vil bli oppdatert.

GA

Copyright © All Rights Reserved