Om

 

 

Enmira as er et energi- og miljørådgivnings-selskap. Selskapet konsentrer sin virksomhet innen bærekraftige transportløsninger med hovedfokus på elektrifisering av veitrafikken.

Enmira as er et av Nordens sterkeste uavhengige kunnskapsleverandører inne ladeteknologi for ladbare biler.

 

Kontakt

 

E-post: post@enmira.no

 

Adresse:

Enmira as

Storgata 3

1890 Rakkestad

 

Telefon: +47 69 22 24 00

Enmira as ble etablert i 2011 og er en kompetansebedrift innen elektrisk mobilitet (eMobility) som leverer opplæring og rådgivning innen fagområdet. Enmiras kunder er i hovedsak leverandører av ladetjenester, leverandører av ladeutstyr, bilbransjen, offentlig sektor og elektrobransjen inkludert rådgivende ingeniører.

Jan Tore Gjøby i Enmira er utdannet elkraft ingeniør og har 28 års erfaring som ingeniør og elektriker gr. L. Gjøby har, siden han startet Enmira i 2011, deltatt i en rekke utbyggingsprosjekter av ladesteder. Han har levert rådgivningstjenester til både private og offentlige organisasjoner innen fagfeltet og han har holdt en rekke kurs for el-bransjen, rådgivende ingeniører og kommunal- og fylkeskommunal sektor. Gjøby deltok også i med sin tekniske kompetanse i Transnova sitt arbeid med ny nasjonal strategi for utbygging av ladeinfrastruktur. Gjøby er medlem i Norsk Elektrisk Komite sin gruppe for standardisering av elektriske kjøretøy, NK69 og CEN-CENELEC eMobility Co-ordination Group som koordinerer arbeidet med standardisering på europeisk nivå.

Enmira as ble etablert i 2011 og er en kompetansebedrift innen elektrisk mobilitet (eMobility) som leverer opplæring og rådgivning innen fagområdet. Enmiras kunder er i hovedsak leverandører av ladetjenester, leverandører av ladeutstyr, bilbransjen, offentlig sektor og elektrobransjen inkludert rådgivende ingeniører. Jan Tore Gjøby i Enmira er utdannet elkraft ingeniør og har 28 års erfaring som ingeniør og elektriker gr. L. Gjøby har, siden han startet Enmira i 2011, deltatt i en rekke utbyggingsprosjekter av ladesteder. Han har levert rådgivningstjenester til både private og offentlige organisasjoner innen fagfeltet og han har holdt en rekke kurs for el-bransjen, rådgivende ingeniører og kommunal- og fylkeskommunal sektor. Gjøby deltok også i med sin tekniske kompetanse i Transnova sitt arbeid med ny nasjonal strategi for utbygging av ladeinfrastruktur. Gjøby er medlem i Norsk Elektrisk Komite sin gruppe for standardisering av elektriske kjøretøy, NK69 og CEN-CENELEC eMobility Co-ordination Group som koordinerer arbeidet med standardisering på europeisk nivå.

Copyright © All Rights Reserved

GA