Publisert på

Når strømtariffen jobber mot sin hensikt

Når jeg er inne å holder kurs eller tar rådgivningsjobber i boligselskaper så har jeg hovedfokus på å først lage en god plan for hvordan man trinnvis kan bygge opp et godt ladeanlegg. Jeg arbeider også for å finne gode betalingsmodeller. Dette lar seg som regel løse, med litt arbeid klarer vi å finne en løsning som alle kan akseptere.

Det er imidlertid to elementer som fort kan slå bena unna en god løsning. Det er effektleddet i tariffen og anleggsbidraget ved en eventuell kapasitetsøkning. Her skal jeg se litt nærmere på effektleddet.

Effektleddet på stømregningen er noe bedrifter som regel har og det beregnes ut fra høyeste effekt i løpet av en tidsperiode, f.eks. en måned. Hvis en abonnent har et høyt forbruk en gang i løpet av perioden kan strømregningen øke dramatisk. Hensikten med effektleddet er gjøre det lønnsomt for abonnenten å unngå effekt-topper som overbelaster strømnettet og eventuelt kan føre til behov for kapasitetsøkning.

Når et boligselskap bygger ut et ladeanlegg bør anlegget planlegges slik at det får smarte effektstyring.  Når antallet biler blir så stort og/eller andre forbrukere trenger effekten kan vi legge inn mekanismer som  reduserer ladeeffekten. Den optimale effektstyringen tar altså ikke bare hensyn til de ladende bilene, men også øvrig forbruk i borettslaget. Det vil si at det styrer mer effekt til ladeanlegget  når øvrig forbruk er lavt f.eks om natta. På samme måte kan vi begrenser effekten til ladeanlegget når øvrig belastning er stor som om ettermiddagen når de fleste bruker strøm til middagslaging.

De fleste større borettslag har en tilførsel som fordeles internt og hver leilighet har sin måler, i tillegg har boligselskapet sin måler for fellesstrøm. Det optimale ville være å etablere en egen abonnent med måler for ladeanlegget. Ladeanlegget styres som sagt effektmessig ut fra belastning på innkommende kabel og kan ha relativ høy effekt i på deler av døgnet hvor annet forbruk er lavt. Dette er enkelt å realisere og en stor fordel for nettselskapet.

Økonomisk kan dette imidlertid bli en katastrofe for boligselskapet fordi effekttopper på natta kan generere et stort effektledd på strømregninga som mangedobler den.

Det økonomisk optimale er å ha et mest mulig flatt forbruk til tross for variasjonene på de andre abonnentene. Her kunne ladeanlegget bidratt til å flate ut belastningen på nettstasjonen, noe som er en stor fordel for nettselskapet. Men hvis boligselskapet bidrar til dette ved å bygge smarte ladeanlegg risikerer de en vesentlig økning strømutgiftene. Tariffen jobber mot sin hensikt, den skaper store hindre for utbyggingen av gode ladeløsninger og bremser overgangen til utslippsfri veitransport.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *