Kurs i elbillading for rådgivende ingeniører

Lading av elbil er ny utfordring som rådgivende ingeniører må hensynta når elektriske anlegg skal prosjekteres. Dette er et nytt fagområde som krever ny kunnskap for at gode løsninger skal etableres. Løsninger for lading skal først og fremst være sikre, men det er også viktig å ta hensyn til effektivitet, skalerbarhet og mekanismer for riktig fordeling av utgiftene.

20fef7_7fe12812911d44c7853013726513658e

Kunnskapsbedriften Enmira har spesialisert seg på lading av elektriske biler og har nå utviklet et kurs spesielt for rådgivende ingeniører. Kurset holdes som 3-timers bedriftsinternt kurs. Det vil si at kursholderen kommer til din bedrift og holder kurset der for en gruppe på inntil åtte personer. Dette gir dere en meget kostnadseffektiv kursgjennomføring med minimal tidsbruk for deltagerne.

Kursinnhold

Kurset gir deltagerne en god forståelse for hvordan elbiler skal lades på en sikker og effektiv måte, og tar for seg følgende temaer:

  • Grunnleggende elbillading

  • Standarder og løsninger

  • Hvilke vern kreves og hvorfor

  • Krav i NEK400

  • Det norske IT nettet

  • Hvilke effekter kreves?

  • Hva med plug-in hybriden?

  • Realisering av større ladeanlegg

Kostnader og bestilling

Kurset holdes normalt som bedriftsinternt kurs. Ved å holde kurset internt i din bedrift legges det til rette for en god og åpen diskusjon blant deltagerne, noe som erfaringsmessig gir den beste læringen. Dette gir også en meget kostnadseffektiv opplæring ved at deltagerne slipper å bruke tid og resurser på reise. Kurset varer i 3 timer og for inntil 8 deltagere koster kurset totalt kr. 8.000,-. For hver deltager utover de først 8 er prisen kr. 500,-. I tillegg kommer reisekostnader for kursholder.

Kurset kan bestilles ved å sende epost til kurs@enmira.no, eventuelt med alternative datoer for gjennomføring.

Har du spørsmål eller ønsker tilbud på annen gjennomføring så send epost til kurs@enmira.no eller ring kursholder og daglig leder Jan Tore Gjøby på telefon 456 14 341.

(Alle priser er eksl. mva.)