Kurs i elbillading for bilbransjen

Som regel er bilselgeren den første fagpersonen møter en ny elbilist, derfor er det spesielt viktig at selgeren kan gi kunden korrekt informasjon om lading og sikkerhet. I en travel hverdag hvor det er stort fokus på å lukke handelen må selgeren og andre hos bilforhandleren ha god kunnskap om lading slik at kunde får riktig forståelse av hva som må til fra første stund.

All overføring av energi innebærer en risiko, dette gjelder også lading av elbil og ladbare hybrider. Ved bruk av feil eller uegnet utstyr vil denne risikoen øke dramatisk. For å holde risikoen ved lading av bil på et minimum bør en ladestasjon benyttes når bilen lades. Kurset vil forklare hvorfor og gi gode argumenter som selgerne kan bruke i sine samtaler med kundene. I tillegg forklarer kurset hvordan en ladestasjon gir en langt mer komfortabel opplevelse for kunden og hvorfor en ladestasjon er mer økonomisk i det lange løp.

LadeVolvo

Hvorfor er det viktig å ha god kunnskap når du selger elbil?

Salget av elbiler eksploderer i Norge og alt tyder på at et vil vedvare. I dag er det rund 100.000 ladbare biler på norske veier og antallet øker med et par tusen i måneden. Nye kundegrupper kommer til, og tiden hvor det kun var spesielt interesserte som kjøpte elbil er over. Dagens kjøpere har store krav til at alt skal fungere og være enkelt – inkludert ladingen og forventer at forhandleren kan svare på de spørsmål som kommer. Dette kurset gir bilselgere og andre i bilbransjen den kunnskapen og tryggheten som skal til for å veilede kundene på en god måte.

Kurset tar opp følgende temaer:

  • Hvordan lades en bil
  • Hvorfor duger ikke stikkontakten
  • Hva er en ladestasjon og hvordan øker den sikkerheten
  • Hvilke standarder finnes
  • Utfordringer
  • Ofte stilte spørsmål og svarene på disse

Målet med kurset er å gi deltagerne kunnskap om aktuelle løsninger, forstå risikoen med lading og hvordan denne kan holdes på et minimum. Kurset vil gi deltagerne trygghet til å forklare tydelig hvordan bilen skal lades på en trygg måte, sette de i stand til å svar god på de spørsmålene en kunde stiller. Kurset gir også gode argumenter for å selge en ladestasjon. Dette vil igjen gi kunden følelsen av å være i gode hender når han/hun tar skrittet og kjøper en ladbar bil.

Kostnader og bestilling

Kurset holdes normalt som bedriftsinternt kurs. Ved å holde kurset internt i din bedrift legges det tilrette for en god og åpen diskusjon blant deltagerne, noe som erfaringsmessig gir den beste læringen. Dette gir også en meget kostnadseffektiv opplæring ved at deltagerne slipper å bruke tid og resurser på reise. Kurset varer i 3 timer og koster totalt kr. 8.000,- eksl. mva. I tillegg kommer reisekostnader for kursholder.

Kurset kan bestilles ved å sende epost til , eventuelt med alternative datoer for gjennomføring.

Har du spørsmål eller ønsker tilbud på annen gjennomføring så send epost til  eller ring kursholder og daglig leder Jan Tore Gjøby på telefon 456 14 341.

Deler av kurset har vært gjennomført som en del av en større trenging for flere av de ledende elbil-leverandørene i Norden. Ta kontakt for en hyggelig elbilprat om hvordan vi kan integrere dette i deres trening.