Kurs for boligselskaper

Det stadig økende antallet elbiler og plug-in hybrider har blitt en utfordring for mange borettslag og sameier. Beboerne skal lade, men hvordan? Utgifter, sikkerhet og håndtering er spørsmål som reiser seg, og som lett kan skape uenighet. Det er vel liten tvil om at ladbare biler har kommet for å bli og antallet vil stadig øke. I Norge er 22 % av de nye bilene ladbare i 2015.

Jan Tore Gjøby i Enmira har holdt over 100 kurs og foredrag om hvordan elbiler skal lades. Kundene har vært el-installasjonsbedrifter, rådgivende ingeniører, bilselgere, kommuner og andre som trenger kunnskap i emnet. Et tema som har blir tatt opp i nesten alle kurs er hvordan anlegg for lading av elbil i borettslag og sameier skal realiseres. Derfor har Enmira i år utvidet sitt kurstilbud til også å omfatte borettslag og sameier.

Målet med dette kurset er å gi deltagerne god innføring i hvordan elbil-lading skal håndteres i et boligselskap og hva som bør vektlegges når anlegg for lading av elbiler skal etableres.

20fef7_79ebc12fe7e74c7b819da6fd57aa8ffe

Kurset vil i utgangspunktet være rettet mot ansatte i boligbyggerlag og tillitsvalgte i boligselskapene, men de vil også rette seg mot de som bor i borettslaget og andre interesserte.  Enmira ser for seg å arrangere kursene i samarbeid med boligbyggerlag og kommuner. Det kan selvsagt gjennomføres på andre måter også. Det er bare å ta kontakt hvis du har spørsmål (send epost til kurs@enmira.no).

Hva vil kurset by på?

  • Grunnleggende innføring i hvordan elbiler lades.
  • Farer forbundet med elbil lading tas opp.
  • Overblikk over kostnader forbundet med lading av biler
  • Hvordan et ladeanlegg bør realiseres for å gi merverdi
  • Hvordan et godt ladeanlegg utnytter tilgjengelig effekt best mulig
  • Det settes av god til til spørsmål og diskusjon

Praktisk informasjon

Kurset tilpasses avhengig av hvilke som skal delta. Store forsamlinger som ønske en innføring eller mindre grupper som ønsker å gå i dybden.

Kurset varer i ca 2 timer, men det kan tilpasses til  oppdragsgivers ønsker

Kursene arrangeres normalt i samarbeid med et boligbyggerlag.

Ønsker du en uforpliktende prat med kursholderen så treffes han på 456 14 341, men siden han holder mange kurs og foredrag er han til tider litt vanskelig å treffe. Det enkleste kan være å sende en epost til kurs@enmira.no eller en SMS til 45614341 og be han ringe tilbake.