Hjem

Rådgivning

Enmira as har levert rådgivnings-tjenester innen elbiler og lading siden 2011. Enmira har deltatt i en rekke utbyggingsprosjekter av lade-infrastruktur og har en unik erfaring og forståelse av utfordringene knyttet til elbilbruk og etablering av ladeinfrastruktur.

Les mere om Enmiras rådgivningstjenester her.

Nettkurs

Enmira arbeider for tiden med å utvikle nettekurs om elbiler og lading. Kursene vil være tilgjengelige i løpet av 1. kvartal 2015, og vil rette seg mot både profesjonelle aktører og privatmarkedet.

Hvis du vil holdes oppdatert når nettkursen lanseres så send en e-post til kurs@enmira.no

Kurs og foredrag

En av de største utfordringene ved å innføre ny teknologi er mangel på kunnskap, så også med elbiler. Derfor har Enmira stort fokus på å spre sin kunnskap og sine erfaringer om elbiler og lading til aktørene i markedet. Enmira tilbyr både standard og spesialkurs samt foredrag.

Les mer om våre kurs her.

Copyright © All Rights Reserved

GA