Publisert på

Hvordan sove trygt når du lader elbilen?

I mange medier kan vi lese om hvordan en elbil skal lades og hvordan de forskjellige pluggene virker. Det my synsing og motstridende informasjon å finne på nettsider, i diskusjonsforum, på Facebook grupper og andre steder. Mange av bilselgerene klar heller ikke å komme med klare svar. Ofte sier de at det bare er å koble bilen til stikkontakten i garasjen, det går så bra så.

20fef7_dbec0830121a412db093ebcec891ce3fI denne blogg-serien skal jeg forsøke å rydde litt i denne forvirringen og oppklare noen misforståelser. Elbil-lading er egentlig enkelt og det er ikke mange forskjellige løsninger for hvordan det gjøres. For å begynne i den rette enden skal jeg først belyse utfordringer i forhold til sikkerhet og funksjonalitet ved lading av elbiler og plug-in hybrider.

Vil du få en grundig innføring i elbillading? Ta vårt nettkurs.

Siden det er ladestasjonen som er den beste løsningen for lading av elbil forklarer hvordan denne håndterer disse utfordringene. I senere blogger vil jeg forklare hvordan disse utfordringene delvis ivaretas når vi kobler elbilen til en vanlig husholdningskontakt (schuko) eller industrikontakt.

Her er hovedutfordringene som må håndteres ved lading av elbil i forhold til andre ting vi kobler til strømnettet.

1. Elbilen belaster strømnettet på mye hardere enn andre laster som vi omgir oss med i hverdagen siden den konstant trekker en høy strøm over mange timer.

2. Når en elbil lader trenger den både god jording og god jordfeilbeskyttelse.

3. Når bilen kobles til bør det ikke settes på spenning på hverken kabel eller bil før bilen er klar til å ta imot lading.

4. Når bilen skal kobles fra må vi påse at det ikke går strøm i ladekabelen.

5. En ladekabel som daglig kobles ut og inn, og som overfører relativt store energimengder må tåle gjentatte ut- og innkoblinger av kontakten.

Dette er viktige krav som vi må stille til den løsningen vi bruker for å lade elbiler og plug-in hybrider. Nedenfor forklarer jeg hvordan en Mode 3 ladestasjon med elbil-kontakt (Type1 eller Type2) ivaretar sikkerheten rundt de utfordringen jeg har beskrevet. Jeg har tatt det punktvis i forhold til utfordringene jeg beskrev over

1) Når en bil kobles til en ladestasjon vil ladestasjonen fortelle bilen hvor mye strøm bilen kan trekke. Det er med andre ord ladestasjonen, og ikke bilen, som bestemmer hvor ladestrømmen skal være. Denne strøm-mengden er tilpasset den kabelen som går fra sikringskapet og frem til bilen, og kabelen fra ladestasjonen og ut til bilen. På denne måte vil ikke det elektriske anlegget overbelastes hvis installasjonen er fagmessig utført.

2) Når ladestasjonen settes opp skal elektrikeren koble den til jord på riktig måte slik at bilen er godt jordet. Dette er viktig for at det ikke skal bli spenningsforskjell mellom bilen og underlaget den står på. Det skal også være et riktig type jordfeilvern i eller før ladestasjonen slik at ladestasjonen kobles ut hvis det oppstår en jordfeil. Det kreves et bestemt type jordfeilvern for å være sikker på at det løser ut ved alle typer jordfeil som kan oppstå i en elbil.

3) Det er mulig å koble til en ladekabel på en elbil selv om den ikke er klar for å ta imot lading, men for å unngå fare vil ikke en ladestasjon sette spenning på en ladekabel før bilen sier ifra at den er klar til å ta imot lading. Dette ligger i kommunikasjonen mellom ladestasjonen og bilen. Bilen må stå i park-modus og ha tenningen avslått før den gir klarsignal om at spenningen kan settes på, og ladestasjonen setter ikke på spenningen før den har mottatt dette signalet fra bilen.

4) Hvis vi kobler ut ladekabelen når lading pågår og det går strøm i den vil vi få såkalt lysbue, dette er gnister vi kan se når vi trekker ut en kontakt. Denne lysbuen vil skade kontaktene. En ladestasjon låser fast kabelen når ladingen pågår slik at det ikke er mulig å trekke ut kontakten. Den har også en dobbel sikkerhet hvis låsefunksjonen ikke skulle fungere. Ladestasjonen merker da at ladekabelen er på vei ut og legger ut ladestrømmen før lysbue kan oppstå. På denne måten skades ikke kontaktene til en ladekabel. Dette er spesielt viktig for utstyr til lading av elbil siden vi har har høye strømmer over lang tid.

5) Kontaktene i ladestasjonen er konstruert for å for å tåle daglig inn- og utkobling slik at de ikke slites så raskt som mange andre kontakter. På denne måten ivaretas også denne utfordringen.

Mode 3 ladestasjoner er tatt frem for å ivareta sikkerheten når vi lader ladbare biler som elbiler og plug-in hybrider og når de settes opp fagmessig har vi en ladeløsning som tåler belastningen og gir tilfredstillende beskyttelse.

Mode 3 ladestasjoner, som vi ser flere bilder av i denne blogg-posten, er den eneste løsningen for å lade elbil som gir fullstendig sikkerhet. Andre løsninger, som lading på ordinær husholdningskontakt vil beskrives i senere.

For dere som er utålmodige kan dere lese denne gamle blogg-posten om farer ved lading på stikkontakten.

Jan Tore

Vil du få en grundig innføring i elbillading? Ta vårt nettkurs.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *