Publisert på

Er det lov å lade på stikkontakten?

Vi får ofte spørsmål om det er lov å lade elbiler og plug-in hybrider på stikkontakter. Det menes mye om dette, og mange påstår at dette er en grei løsning for de som ikke trenger så rask lading. Pass bare på så det ikke blir varmegang er ofte svaret man får når man spør. Men hva sier egentlig el-forskriftene om å lade på en ordinær husholdningskontakt ofte kalt Schuko. Jeg skal gi en grei forklaring på dette her.

Til tross for mye forvirring og feilinformasjon, så er forskriftene klare her. Dette har også blitt bekreftet av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), som har ansvaret for å forvalte el-forskriftene i Norge. For regelmessig lading av elbil og plug-in hybrid på stikkontakt skal denne oppfylle kravene i gjeldene norm, dvs. NEK400:2014. Kort forklart så må stikkontakten oppfylle disse kravene.

 • Maks 10A sikring
 • Jordfeilvern Type B
 • Ingen andre laset på kursen *)
 • Ladekabelen skal ikke henge i kontakten

I tillegg er det en sterk anbefaling om overspenningsvern i installasjonen, lynnedslag i ladende elbil kan bli meget kostbart og det er ikke alltid klart hvem som skal dette utgiftene ved skade.

*) Ingen andre laster betyr at det ikke kan være andre stikkontakter, lys, garasjeportåpnere aller annet på kursen, og det betyr også at kontakten må være enkel. Det skal med andre ord kun være den ene enkle kontakten på kursen.

Dette gjelder altså regelmessig lading som for eksempel hjemme i garasjen. Så når man kjøper elbil og bare starter å bruke stikkontakten i garasjen, som høys sannsynlig ikke oppfyller kravene, så er dette brudd på el-forskriftene. Dette kan igjen ha alvorlige konsekvenser hvis noe skulle gå galt. DSB har blant annet utdypet dette i skriv om elbillading fra april 2016. Det står det blant annet:

”På fast parkeringsplass for lading av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas. Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading vil dette være å anse som en bruksendring etter §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget «skal væreegnet til forutsatt bruk». Dette innebærer at kursen ved bruksendring må oppgraderes til gjeldende regelverk, dvs. jordfeilbryter type B samt maks 10 A sikring for vanlig kontakt”

Vil du lære mer om elbil-lading, ser våre kurs-sider. 

I Elbilforeningens spørreundersøkelse blant medlemmene – Elbilisten 2017 – viser at 63 % av norske elbillister lader på husholdningskontakten hjemme. Dessverre kommer det ikke fra hvor mang som har en kurs som oppfyller kravene over, men min erfaring er at det er et fåtall. Stemmer dette tyder mye på at nær halvparten av norske elbillister bryter el-forskriftene når de lader bilen sin hjemme.

Samme regelverk gjelder også for plug-in hybrider. Det er ikke gjort noen undersøkelser om hvordan disse lades, men det må antas at andelen som lader på en husholdningskontakt som ikke oppfyller kravene er ennå større for plug-in hybrider.

Det skal også tas med her at tilfeldig lading på stikkontakt er, f.eks. når man er på besøk hos noen, er innenfor det el-forskriftene tillater fordi dette er midlertidig.

Vil du lære mer om elbiler og lading, nå har vi sommerpriser på våre nettkurs. 

4A679BF9-5280-41DB-B8C5C9A122F9741E-768185F4-8DAC-4B9C-B525731943E76C79

49 kommentarer på “Er det lov å lade på stikkontakten?

 1. https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/#bruk-av-eksisterende-kontakter

  Merknad 1: Dedikert ladekontakt installert før nytt regelverk ble gjeldende fra 2016 kreves ikke oppgradert til ny standard (ikke tilbakevirkende kraft). Men kabel, kontakt og plugg må sjekkes jevnlig for varmgang og skade. DSB anbefaler oppgradering.

  Merknad 2: Sporadisk bruk av vanlig kontakt ved besøk eller på reise omfattes ikke av kravet.

  1. Legg merke til at det står dedikert ladekontakt. Det vil si kontakt satt opp for lading av bil, ikke kontakt satt opp i garasjen for generell bruk. Denne merknaden gjelder typisk ladestolper osv. som er satt opp for noen år tilbake, ikke kontaktene i garasjen.

 2. Hva med lading av el.sykler som nå er så populært? Omfatter forskriftene også disse?

  1. Nei, dette omfatter ikke elektriske tråsykler. Men kontakt for lading av elektriske mopeder skal oppfylle kravene slik jeg tolker det.

  2. Ja, fordi forskriften gjelder ladbare transportmidler og ikke spesifikt elbiler. Jordfeil type B og maks 10A kurs gjelder segway( og.l.) slike ståhjulinger (eks classywalk) og el sykler.

 3. Pressisering fra DSB
  «På fast parkeringsplass for lading av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas. Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading vil dette være å anse som en bruksendring etter §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget «skal væreegnet til forutsatt bruk». Dette innebærer at kursen ved bruksendring må oppgraderes til gjeldende regelverk, dvs. jordfeilbryter type B samt maks 10 A sikring for vanlig kontakt”

  Slik jeg oppfatter dette så er det ikke ut fra denne presiseringen fra DSB krav om at det skal være en enkelt stikkontakt på egen kurs.
  Det kan være en kurs med flere «uttak», men kursen skal kun skires med 10A og det skal monteres Jfb B. på kursen!
  Dette gjelder selvfølgelig eksiterende stikk i eksisternede installasjon.

  1. Gjeldende regelverk vil si NEK400:722 fra 2014. Der står alle krav som må oppfylles inkluder enkel kontakt på egen kurs. Det som nevnes i skrivet er eksempler på tiltak som må gjøres.

 4. Det MÅ gjøres noen klare presiseringer i regelverket. Fagfolk klarer jo ikke å tolke reglene likt her. Godt trafikkreglene ikke er like vanskelige.

  1. Reglene er klare, og det er ikke rom for tolkning. Der det skal lades regelmessig skal kontakten tilfredstille kravene i NEK400:722 fra 2014. Det er skapt mye forvirring, derfor skrev jeg denne bloggposten. Problemet er at mange fagfolk ikke holder seg oppdatert på reglene. Å holde seg faglig oppdatert er en viktig del av arbeidet til en elektriker, spesielt nå som stadig nye typer laster kobles til elektriske anlegg. Og det er arbeidsgivers oppgave å påse at de ansatte for tilstrekkelig opplæring.

 5. Utfordringen er at det er rom for tolkning, jeg mener som Kjell at dette ikke er klart.
  Det er ikke snakk om ny installasjoner for der er reglene helt klare, men når man snakker om endringer og entret bruk av eksisterene installasjon er det rom for tolkning.
  Det står ikke i skrivet at det kun er lov til å gjøre endringen med jfb type B, og 10A sikring.

  Det som står er at man skal sikre kursen for overbelastning og mot jordfeil. Det er ikke spesifisert at man også kun kan ha en enkelt kontakt på kursen.
  Jeg er er ikke uening i ønsket om å det, men jeg er usikker på om det er mulig å kreve dette med tilbakevirkende kraft.
  Og jeg er helt klart av den oppfatting at dersom det er et eksiterende anlegg så kan man sette dette nytt værn uten å gjøre endringer i installasjonen.
  Det vil være en oppgradering som gir sikkrere anlegg.
  En annen løsning kan være å sette opp en egnet skiringsboks i feks i garasje, der man sikrer ned kursen til 10 A, med jfb B og en enkelt stikkontakt. Men da kan man også igjen begynne å diskuter eventuelt selsektivitet.
  Det er riktig at man skal holde seg faglig oppdatert, men det er også vikitg å kunne skille mellom ny og ekisterende installasjon, samt å få kunden til å være med på å oppgradere anlegget slik at det blir sikkert i forhold til endret bruk.
  Denne diskusjonen som er over her går egenlig på hvor «dårlig» kan man gjøre det og være innenfor regelverket. Da kommer man ofte opp med mange kreative løsinger som ikke er så gode, men som er innenfor kravet.

  SÅ kan man jo starte debatten for de som hadde bilen og garasjen før 2014 😉

  1. Årsaken til mange av misforståelsene er at det hevdes at dette ikke har tilbakevirkende kraft. Dette stemmer ikke helt. Det stemmer at normen NEK400 har ikke tilbakevirkende kraft. Det vil for eksempel si at når det ble krav om jordede kontakter i hele huset så har ikke dette tilbakevirkende kraft. Det er ikke slik at alle skal bytte ut alle ujordede kontakter i hele huset. Årsaken er at vi ikke snakker om bruksendring. Å ta i bruk en kontakt i garasjen til elbillading, selv om det skjedde før 2014, må anses som en bruksendring. Det vil si at el-forskriftene, som er en del av lov-verket, slår inn. De har tilbakevirkende kraft og de krever at anlegget oppgraderes til gjeldende norm, dvs. NEK400 fra 2014.

 6. Hvordan er reglene for CEE kontakter?
  Antar at dette er gjeldene for Schuko men dersom man bruker Lade»kladd» med CEE kontakt så kan det lades med høyere effekt (16A) ettersom disse er godkjent for kontinuerlig belastning, eller slår nye forskrifter til som sier at alt må være fastmontert når det er over 10A?

  1. På CEE gjelder ikke kravet om 10A, dette er spesifikt for husholdningskontakten for at den ikke skal overbelastes. Viktig å merke seg at sikringen ikke skal belastes 100% over tid. En god tommelfingerregel er 80 %. Det vil si 13A på en 16A CEE. Ellers gjelder alle andre krav selvsagt også for CEE kontakter.

 7. Jeg er ukependler, lader hjemme i helgene – altså fredag til søndag, resten av uka på jobb. Er jeg da besøkende untatt fra regelverket? I følge ligningsmyndighetene kalles dette «besøksreiser til hjemmet»😜

  1. Hehe, kanskje det. Dette er nok et spørsmål til el-juss spesialistene. Skal jeg mene noe så lader du jo der regelmessig, så du bør få deg en ladestasjon. Det viktigste er jo ikke at du er innafor regelverket, men at du ivaretar sikkerheten til de som bor i huset. Risikoen med å lade på ordinær stikkontakt er såpas stor at jeg ikke gjør det hjemme.

 8. Jeg må si at jeg ikke er helt enig i din tolkning, av kravet i fotskiftene og normen NEK.

  «Årsaken er at vi ikke snakker om bruksendring. Å ta i bruk en kontakt i garasjen til elbillading, selv om det skjedde før 2014, må anses som en bruksendring. Det vil si at el-forskriftene, som er en del av lov-verket, slår inn. De har tilbakevirkende kraft og de krever at anlegget oppgraderes til gjeldende norm, dvs. NEK400 fra 2014.»

  Dersom bruksendringen er gjort før NEK 2014, og installasjonen er utført for eksempel etter NEK 2010 så er det ingen «krav» i forskriftene om å oppgradere til ny norm NEK 2014.
  Det er ingen krav om at installasjoner skal oppdateres mer en til den gjeldene norm på det tidspunkt installasjonen er bygd, det er her ikke noe særkrav for elbil kontakter. Min tolking av dette punktet er at en installasjon montert, og dokumentert etter NEK 2006 skal ikke oppdateres til NEK 2014 dersom det ikke blir gjort endringer i installasjonen.
  Produsenten av forbruksgjenstanden (elbilen) har ingen spesielle krav til den faste installasjonen, de hevder at produktet er sikret i den medfølgende lade ledning ;-)….
  Det handler også om hvordan myndigheten skal kunne forsvare en slik praksis juridisk.
  DLE og DSB vil trolig ikke få medhold i at det er et krav til eier av elbiler og oppgradere til nyere norm fra NEK 2006 til NEK 2014.

  Men dette blir også et veldig teoretisk spørsmål, min anbefaling er at man installerer ladebokser til elbil.

  1. Ja, her er det tydelig at vi ikke er enige. Hvis man går inn som fagmann så skal det gjennomføres en risikovurdering og da må jo dagens kunnskap legges til grunn.
   Til syvende og sist er det uansett sikkerheten som er viktigst. Å forsøke å tolke seg vekk fra en sikker installasjon er jo en skummel vei å gå. Hvis det verste skulle skje, hvem har da ansvaret?

 9. Jeg bruker en blå 16 A trefas CEE kontakt på veggen med kabel til en mindre byggfordeler med blå 16A uttak (schuko). Fordeleren har 16A vern og jordfeilbryter . Er dette innafor?

  1. Høres ikke slik ut. Du skal ha en egen kurs med riktige vern. Jeg anbefaler uansett å sette opp en ladestasjon.

 10. Bra og informativt innlegg. Mange gode tips her, men vil presisere at alle former NEK-utgaver er normer, og ikke må forveksles med forskrifter.
  Ingen kan tvinge deg til å bruke normer så lenge forskriften er oppfylt,,, -så dersom du gjør en risikovurdering og kan dokumentere at du oppfyller forskriftens krav,,, -alt i orden 😀

 11. Hei Tor
  Det ingen begrensinger på en CEE kontakter angående strømføringsevne, det som er utfordringen er at du også etter dagens forskrift må ha Jordfeilbryter type B. Jfb type B er ikke standar i eksisternde installasjoner, de som «normalt» installers er jfb type A. Dersom du har en kobiautomat ( sikring og jordfeilbryter i en komponent) er dette en type A. Forskjelden på type A og B er at type A kan «fylles» av likestrønmskomponenten (DC) fra lader og batteri. Når dette skjer vil ikke Type A JFB koble ut for jordfeil på kursen. Det er heller ikke lov å montere jfb type B etter en type A.
  Så dersom du skal bruke en CEE kontakt og din eksiterende lader etter dagens forskrift og normen NEK 2014, så må du være sikker på at du har riktig Jfb Type B på kursen, og du må skifte støpsel på ledingen til laderen din fra dagens Schuko til en CEE støpsel.
  Dette igjen medfører sansynlivis at du sikkert må kjøpe en lader ekstra, det koster hos VW ca 6000 Kr.
  En ladeboks som er en bedre løsing vil komme på ca 10000 kr

 12. Ladeboks 10000 kr pluss installasjons kostand.
  det vil det også bli om du skal oppgradere installsjonen til å tåle 16A på CEE kontakt;-)

 13. «Ja, her er det tydelig at vi ikke er enige. Hvis man går inn som fagmann så skal det gjennomføres en risikovurdering og da må jo dagens kunnskap legges til grunn.
  Til syvende og sist er det uansett sikkerheten som er viktigst. Å forsøke å tolke seg vekk fra en sikker installasjon er jo en skummel vei å gå. Hvis det verste skulle skje, hvem har da ansvaret?»

  Det er stor forskjell på om man skal anbefale noe som fagmann, og eventuelt utføre en jobb, eller om man skal si noe om hva som er mulig å gjøre og hva som er lov etter regelverket.
  Man må også se på når installasjonen er bygd og hva som har skjedd med forskrifter og normer etter at installasjonen er utført.
  La det være helt klart at dersom man skal montere en kontakt for lading av el bil i dag så må man gjøre denne jobben etter NEK 2014.
  Det som er utfordringen er hva som er lov i eksisterende installasjoner, det var ingen særskilte krav til lading av elbiler før NEK 2014 og etter dette en presisering fra DSB og NEK i 2016.

  Når de første Leaf ble levert i Norge kom de med lader som kunne trekke 16 A fra vanlige kontakter uten at dette var ulovlig. De utfordringen som man nå ser angående varmgang og branntilløp i stikkontakter var ikke kjent. Etter som man har blitt kjent med utfordringen med høy last over tid, som igjen medfører varmgang og eventult brann så har man skjerpet inn «kravene». Det som er utfordringen er at det ikke er ulolig å bruke en gammel løsning for landing av EL biler.
  Det er også nå et forslag som kan komme til å bli tatt inn i neste NEK 400: 20XX på at det skal bli krav om å installere stikk for lading av el bil i alle nye garasjer og parkerings anlegg.

  Skal man gi svar på hva som er lov og ikke lov angående bruk av lading av El bil må man faktisk se på en del forutsettinger før man svarer helt konkret.
  Men DSB «anbefaler» en oppgradering for å sikre installasjonen mot brann og person fare, som minimum er da å sette inn en skiring 10 A og Jfb type B før kontakten som blir brukt til lading av El bil. Dette er et krav etter 2014, men dersverre ikke i installasjoner som er bygd tidligere.

  Det er også slik at utstyr beregnet for å lade i husholdningskontakter fra og med 2016, ( ikke het sikker på årstall) ikke skal kunne trekke mer en 8 A. Dette skal begrense muligheten for overbelastning av el installasjonene. Dette kravet er hjemlet i FEU, ( Forskrift om elektrisk utstyr).
  Det jeg er kjent med er at dette nå er ivaretatt fra de fleste leverandører av el- biler….

  1. Forskriftene står over normen. Uavhengig av når normen kom ut vil en overgang fra generell bruk av en stikkontakt til elbillading være en bruksendring. Selv om elbillading ikke var eksplisitt beskrevet i tidligere utgaver av NEK400 så skal installasjonen være egnet til den forutsatte bruken. Selv før 2014 var ikke en generelt oppsatt stikkontakt egnet til elbillading.
   Dette kan en elektriker påpeke hvis han ser det, men han/hun har ingen myndighet til å gjøre tiltak. Det er det Det stedlige eltilyn som har.
   For ordens skyld så kom Leaf med 10A Mode 2 ladekabel fra første bil i 2011. Jeg hadde en av de aller første selv, fikk den et par dager etter offisiell overlevering av første bil. Derimot ble Mitsubitshi i-Mev levert med 16A Mode 2 ladekabel. Bil trakk imidlertid 13A.

 14. Jeg mener fremdeles at det BØR komme mere konkrete løsninger på bordet. Diskusjonen her viser jo med all tydelighet at ikke alt er på stell. Og da skjønner vel de fleste at en installatør som har 15-20 mann i arbeid ikke klarer å få reglene godt planta inn i hue på alle sammen. Jeg tar slike jobber kun hvis kunden godtar egen kurs og ladeboks. Hvis ikke, sorry Sir.

 15. Hei Kjell
  Det som er klart er at dersom man skal gjøre en jobb og dokumentere den så installatøren i pr i dag skal «sove» godt så er det bare en løsning.
  Det er ladeboks, Jfb type B og egen kurs fra fordeling.
  Men det som er utfordringen som denne tråden også beskriver, det er hva som er «lov» å gjøre dersom elbil eieren ikke ønsker å gjøre noe, utover å plugge til i eksiterende kontakt.
  Det neste er vel hva som er minimum etter tidligere forskrifter og normer.
  Så der har vi spennet fra ikke gjøre noe, eller sette opp egen kontakt med egne vern (lokalt) , legge ny tilførsel fra sikringsskap, eller montere ladeboks.

  Så kommer også den generelle uttalelsen fra DSB om at dersom man gjør en endring som gjør at anlegget blir bedre enn det var før så kan er det en forbedring. Jf tidligere debatt om patronsikring og knivsikringer som inntakssikringer og oppgradering av sikringsskap sent på -90 tallet.

  Som du også sier så er ikke klart. Jeg har selv ikke klart å finne av dokumentasjon fra DSB entydig på at det ikke er lov å lade elbil i husholdningsstikkontakt. Det jeg finner er at de har kommet med anbefalinger til løsning, men jeg kan ikke se at de har kommet med krav som de kan hjemle i eksisterende forskrift som «forbyr» lading av elbil i eksisterende anlegg.
  Det som er klart er at dersom man skal installere en ny kontakt for elbil lading så skal man følge dagens krav. Men slik jeg ser denne debatten så går det mer på hva man kan gjøre dersom man velger å ikke følge fagmannens klare anbefaling om å ha et sikkert el anlegg.
  Det handler også om hvordan personer uten elsikkerhetskompetanse skal forholde seg og hvordan de skal finne frem til informasjon om dette. Jeg har selv snakket med mange selgere av elbil som har gott meg utrodlig mange kreative løsninger på hvordan man kan lade elbilen uten ekstra kostand.
  Jeg tror faktisk at det beste for elsikkerheten i denne saken er at DLE eller DSB kurser og setter krav til importør, leverandør og selger av produktet.( elbilen) hvordan man skal lade bilen med tanke på elsikkerhet.

  Utfordringen for DSB er finne en hjemmel for å forby lading av elbil i eksisterende installasjoner uten endring og oppgraderinger. Slik jeg ser det så finne ikke denne hjemmelen i dagens forskrifter. Men ved ny montasje er reglene helt klare.

 16. Hei Jan Tore Gjøby, Forskriften og Normen er grei nok den, og er ikke noe problem og forholde seg til når man skal legge opp en ny kurs til el-bil,her er normen klar på hva som skal til for at dette skal tilfredsstille normen, dog kan du la være og bruke normen hvis du kan dokumentere like god eller bedre el-sikkerhet som tilfredsstiller forskriftene, men da er det opp til deg og dokumentere dette, så kommer det, som vi kaller maskinforskriften inn i bildet, hvis produsenten av denne elbilen har sagt/dokumentert i sin bruksanvisning at denne bilen kan kobles på en vanlig eksisterende schuko stikkontakt, så kan ikke du eller noen andre hindre han i det, men hvis du skal legge opp en ny kurs til en el-bil er du nødt til og forholde deg til forskriften og det enkleste da er og utføre det etter normen, dog hvis du kommer ut for en kunde/eier av en elbil som lader uten forankoblet jordfeilvern type B, så er det om å forklare han/hun om faremomentene med og ikke ha et forankoblet jordfeilvern type B foran elbilladeren, blant annet er det testet ut nå av noen av produsenten at eksisterende jordfeilvern i installasjoen da slutter og virke og dermed ikke tilfredsstiller sin egentlige funksjon, noe som igjen vil være fare for liv og helse.
  I utkanktspunktet er jeg helt enig med deg, men som sagt her vil alltid være noen nyanser som man ikke kan gjøre så mye med, men akseptere at her må man bare av og til godta at man ikke kan pålegge noen en endring, det vil i såfall være DLE som ligger under DSB som kan gjøre dette, men slik jeg har oppfattet det kan ikke de pålegge noen og legge opp ny kurs til el-bilen hvis dokumentasjonen til bilen sier at den kan plugges i en vanlig schuko stikkontakt.
  MVH Kurt

  1. Hei Kurt! Vi er i et område som er vanskelig og mitt ønske er å gjøre det klarere for de som eier elbil. Som installatør kan du kun informere, ikke pålegge kunden noe som helst. Det eneste du kan gjøre er å installere etter normen, eller dokumentere at du oppfyller forskriften. Hvis kunden ikke vil ha det så må du takke nei til jobben. Det er DLE kan pålegge endringer i forbindelse med kontroll. DSB bør kanskje også bli ennå tydeligere.

 17. Hei Knut
  Det er en veldig god oppsummering av denne utfordringen.
  Jeg har selv vært i kontakt med både importøren av VW og Nissan, samt flere forhandlere av de to merker samt BMW om denne problemstillingen. Det er veldig mye uklart fra leverandørene av produktet. Jeg så senest i dag en artikkel om nye VW Golf der det var en negativ uttalelse om at den bare kunne lade med 10A på vanlig stikk, mens Hyundai kunne lade med 13A.
  Så noen har en jobb å gjøre med informasjon, kanskje bør DSB «forsøke » å forby ladning med husholdningskontakter…. men da er det dette med EU og direktiv da…

 18. Her kan man les om lading på stikkontakter hjemme 😉

  http://www.side3.no/motor/test-vw-e-golf-facelift—sa-langt-gar-den-egentlig/3423352367.html

  Utklipp fra artikkel.

  Dessverre har ikke VW tatt seg bryet med å oppgradere hurtigladingen på bilen. Med 40 kW hurtiglader, legger bilen seg 10 kW lavere enn Ampera-e. Til gjengjeld har bilen støtte for lading på 13 ampere på vanlig stikkontakt, mens Ampera-e bare klarer 10 ampere.

  Så slik er det med den saken

  1. Ja, denne artikelen viser vel noe av problemet. Mode 2 ladekabelen som følger e-Golf er begrenset til 10A og på «kladden» er det mulig å redusere ladestrømmen ytterligere. Bilde viser innstillingen inne i bilen, har kan man stille ladingen opp til maks, dvs 16A, vis man er tilkoblet en ladestasjon som tillater dette. Det mangler fortsatt en del kunnskap hos de som skriver om elbiler.

   At eGolf kun hurtiglader på 40kW er jeg også usikker på. Min erfaring er at det er raskere. Det mange tror er at man alltid skal få 50kW på en 50kW hurtiglader, det stemmer ikke. Maks effekten forutsetter maks strøm og maks spenning, det vil se 125A og 400V. Siden det er en kontinuerlig regulering her så varierer strømmen som regel mellom 120 og 125A, er batteriet kaldt eller nær fult reduseres strømmen. Et elbilbatteri som er nært tomt skal ha en ladespenning som er langt under 400V. Kanskje ned mot 320V. Så la oss si at bilen ber om en ladespenning på 330V og at strømmen ligger på 122,5A i snitt. Da gir det en ladeeffekt på 40,5kW.
   Jeg skal imidlertid sjekke opp hurtiglading av eGolf og finne ut hvorfor en effekt på 40kW oppgis.

 19. «Til gjengjeld har bilen støtte for lading på 13 ampere på vanlig stikkontakt»

  Det er vel dette som er utfordringen med tanke på den dabatten som går på denne bloggen.
  Det at man kan ta ut 13A av en vanlig husholdoningskontakt.

  Det med hurtiglading er en annen problemstilling føler jeg.

  Men det at det er mulig å ta ut mer av «ladekladden» enn det som instrallasjonen tåler!

  1. Det er jeg helt enig med deg i Gunna. Det som er viktig å merke seg her er at journalisten tar feil. Mode 2 ladekabelen, eller nødladekabelen som jeg liker å kalle den, som følger med eGolf tillater ikke lading på 13A. Det har maks 10A, men selv dette er høyt. Den bør stilles ned på 8A.

   Artikelen viser at mange ikke forstår lading og skriver mye feil. Dette er med på å spre en feil forståelse i markedet. Trist.

 20. Du skriver at det skal være overspenningsvern i kursen, er det virkelig et absolutt krav ? Jeg ser det står i 722.443.1 at det bør installeres, har du en annen henvisning som sier at det er et krav ?

  1. Hei Erik!
   Det skal være et overspenningsvern i installasjonen, ikke et for den bestemte kursen. Det vil enkelt forklart si at det skal være overspenningsbeskyttelse i sikringskapet tilsvarende den det er i en ny boliginstallasjon i dag. Det stør bør i NEK400, men dette er vel da et SKAL hvis du ikke kan dokumentere at det ikke vil oppstå overspenninger.

 21. Hei Jan
  En liten ting jeg stusser på i din innledning. Der skriver du at det er KRAV til overspenningsvern. Etter det jeg forstår i NEK400:2014-722.443.1 Så ligger denne kommentaren under merknad «Det vil si ikke normativ» og med ordlyden «bør et overspenningsvern benyttes» Så kan ikke dette oppfattes som et KRAV men en sterk anbefaling. Jeg kan heller ikke finne noe hos verken DSB eller NK64 som tilsier at dette er et krav?

  1. Hei Morten
   Du har rett i det, overspenningsvernet settes jo opp for å beskytte utstyr. Utfordringen kommer hvis det det oppstår en overspenning, f. eks. lynnedslag, under lading. Skadene kan fort beløpe seg til over kr. 100.000,-. Hvem har da ansvaret? Viktig at du som installatør ikke sitter igjen med svarteper og må erstatte skadene fordi du unnlot å sette det opp.

   1. Helt enig i dette og vi anbefaler alltid at kunden monterer overspenningsvern. Men jeg er i utgangspunktet mest opptatt av at man ikke benytter ordet krav der hvor det ikke er krav men en anbefaling.

 22. https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/#bruk-av-eksisterende-kontakter

  Bruk av eksisterende kontakter
  På fast parkeringsplass for lading av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas. Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig lading vil dette være å anse som en bruksendring etter §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget «skal være egnet til forutsatt bruk». Bakgrunnen er at lading av elbil vil innebære en vesentlig endring i belastningsmønster og type belastning. Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A er den ikke laget for denne høye belastingen over tid. DSB erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. I tillegg vil ladesystemet i elbilen maskere en vanlig jordfeilbryter som da ikke vil fungere ved jordfeil. Da kan det oppstå livsfarlige situasjoner. Det må installeres en spesiell jordfeilbryter type B som ikke forstyrres av støyen fra ladesystemet.

  Dette innebærer at kursen ved bruksendring må oppgraderes til gjeldende regelverk, det vil si jordfeilbryter type B, samt maks 10 A sikring for vanlig kontakt (strømbegrensning gjelder ikke for CEE/EN 309 kontakt). Det er også viktig å få sjekket om anlegget faktisk tåler den aktuelle belastningen over tid. Ta kontakt med en elvirksomhet for å sjekke tilstanden på anlegget og få råd om eventuelle tiltak.

  Merknad 1: Dedikert ladekontakt installert før nytt regelverk ble gjeldende fra 2016 kreves ikke oppgradert til ny standard (ikke tilbakevirkende kraft). Men kabel, kontakt og plugg må sjekkes jevnlig for varmgang og skade. DSB anbefaler oppgradering.

  Merknad 2: Sporadisk bruk av vanlig kontakt ved besøk eller på reise omfattes ikke av kravet.

  DSBs klare anbefaling er installasjon av Mode 3 «på-vegg-lader». Denne løsningen ivaretar alle sikkerhetskrav, er praktisk og gir mange fordeler. Dette vil være standard løsning.

 23. https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400/

  Tolkning: Lading av elektriske kjøretøy – valg av strømstyrt jordfeilvern

  NK64 har mottatt flere henvendelser knyttet til kravet i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 vedrørende valg av type strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy. Mange har stilt spørsmål om når man kan betrakte egenskapene til belastningen som kjent, og ikke minst om enfasete tilkoblinger i 230 V IT/TT i denne sammenhengen skal betraktes som koblet mellom faseledere.

  NK64 har i sine møter 2014-12-04, 2015-02-05 og 2016-08-25 vurdert kravene i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.5531.2 om valg av type strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy, og registrerer følgende:

  Normens formulering om kjennskap til belastningens egenskaper tilsier at det er når tilkoblingspunktet kun benyttes av ett spesifikt elektrisk kjøretøy at belastningens egenskaper er kjent. Egenskapene må kartlegges vha en nettanalysator i hvert enkelt tilfelle. Det må også gis instruks til eier/bruker at tilsvarende måling må foretas ved utskifting av kjøretøy for å verifisere at sikkerheten er ivaretatt. NK64 betrakter slik måling og verifisering som lite hensiktsmessig.
  Normens formulering om strømforsyning med flere faseledere innebærer at i IT, TT og TN-systemer med 230 V systemspenning, er tilkoblingene alltid forsynt med flere faseledere.
  DC-lekkstrømmer og DC-feilstrømmer i forbindelse med lading kan dersom de fritt vil flyte innover i installasjonen kunne medføre at funksjonen til strømstyrte jordfeilvern i installasjonen blir ødelagt. Hensikten med å bruke strømstyrt jordfeilvern type B er å forhindre at DC-lekkstrømmer eller –feilstrømmer kan flyte inn i installasjonen.
  I nyere dokumenter fra IEC vedr. utarbeidelse av IEC 60364-7-722 er det forslag om strengere føringer for bruk av strømstyrt jordfeilvern type B. Muligheten for bruk av strømstyrt jordfeilvern type A blir sterkt begrenset, med det gis samtidig mulighet for løsninger med bruk av type A så lenge tilsvarende sikkerhet kan garanteres..
  NK64 har på denne bakgrunn vedtatt følgende:

  Kravet i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 valg av type strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy innebærer at strømstyrt jordfeilvern type B skal anvendes med mindre fabrikanten dokumenterer at bruk av strømstyrt jordfeilvern type A gir tilsvarende sikkerhet.
  NK64 påpeker at dersom en ladestasjon er forsynt med strømstyrt jordfeilvern for hvert tilkoblingspunkt, er kravet i 722.531.2 allerede dekket og ytterligere strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunktet er ikke nødvendig.

  NK64 endret på sitt møte 2015-02-05 ordet «tilfredsstillende» til «tilsvarende» i 1. avsnitt av vedtaket. NK64 endret på sitt møte 2016-08-25 frasen «det dokumenteres» til «fabrikanten dokumenterer» i 1, avsnitt av vedtaket.

 24. Kjøpte ELbil (trilling = Citroen C-Zero) januar 2012. Den var levert med 16A (trekker drøye 13A, og jeg etablerte egen dedikert 16A-kurs med Schuko-stikkkontakt + opphengskroker for «kladden» – fra den dagen jeg fikk bilen levert. Det har siden vært min «ladestasjon», og har fungert utmerket. Har nå kjørt 52.000 KM, og har nok ladet mer enn 80% hjemme. Ønsker meg imidlertid en 10A eller 8A-lader siden den jeg har blir for tøff i situasjoner hvor jeg skal låne meg en stikkontakt.

 25. Det burde ikke vært lov å lade el-biler i det hele tatt. Da hadde de kjørt biler hvor de måtte betale bompenger. Når det gjelder stikkontakter så finnes det et utallig type av de. Alt må være ihht forskrifter. Hvordan skal en få ladet bil, båt etc, hvis en ikke bruke stikkontakter.

 26. Jeg ser det er skrevet et innlegg med NiC «Gunnar» her tidligere i dag.
  Dette er ikke skrevet av samme person som har skrevet under samme NIC tildgere…

  Jeg ønsker ikke å bli satt til ansvar for det utsagnet om at man skal kjøre biler og betale bompenger
  heller ikke det som står om at det finnet mange typer stikk.

  Mvh

  Gunnar

 27. Hvis man skal ha maks 10A sikring ved lading av elbil så er det mange som blir nødt til å stå vakt ved sikringsboksen for å slå på sikringen når den slår ut, for det vil den sannsynligvis gjøre i et sett. Min første elbil, en Kewet Buddy, ladet helt greit på 10A sikring, men det gjorde ikke neste generasjon. Jeg la da opp ny 16A kurs med kontakt til min elbil, men tok dessverre feil kabel. Det ble en jordet 1.5 kvmm som er godkjent for 10A. Etter 2 – 3 minutters lading var ledningen så varm at alarmen gikk inne i mitt hode. Det var da jeg oppdaget at det var feil kabel. Den ble skiftet til 2.5 kvmm og nå er det ikke varmgang noen steder. Denne kontakten har vert i bruk i flere år og sjekkes jevnlig for å se etter spor av varmgang eller lysbue.

  1. Skal du benytte 16A lader er det klart at 1,5mm2 kabel går galt. Den kan max benyttes for 10A-kurser og belastning.
   La selv opp dedikert kurs med kun en utvendig stikkontakt, med 16A sikring og 2,5mm2 kabel. Det har fungert uten problemer i 5,5 år / 52000 km med 16 A (i praksis 13A) lader, men merker at støpselet blir noe varmt og har, etter denne diskusjonen, bestilt ny Siemenslader som kan reguleres fra 6-16A (m vanlig Schuko-støpsel)….

 28. Vi kjøpte helt nytt hus, som ble overlevert september 2015. I følge utbygger Block Watne skulle carporten være klargjort for lading av elbil. Vi har en 16A kurs med dobbel stikkkontakt i tillegg til en rød industrikontrakter med 400V trefas. Ingen av disse har montert jordfeilvern type B. Utbygger mener at dette ikke er påbudt da boligen ble prosjektert før NEC400 ble gjeldende. Stemmer dette, eller kan jeg kreve at utbygger oppgraderer dette?

  1. Hvis boligen ble prosjektert i 2014 så er dette i henhold til normen. På bakgrunn av det vi vet om risikoene forbundet med elbil-lading kan det diskuteres om det ble gjort en god nok risikovurdering. Her er vi inne i på elektro-jus og det blir nok vanskelig å vinne fram med et krav. Å benytte en dobbel stikk på en 16A kurs til lading vil jeg ikke anbefale uansett. Beste løsningen for deg er nok å bytte ut industrikontakten med en ladestasjon og sørge for at kursen eller ladestasjonen får jordfeilvern type B.

   1. Kursen trenger vel ikke jordfeilbryter type B om man kjøper en ladestasjon med innebygget jordfeilbryter type B

    F.eks http://www.ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner

    Chris, Du skriver ingenting om hvor mange amper kursen er på, men med 32A 3fase 400V får du opp til 22kWh lading. Dette er det bare et fåtall av bilene i dag som takler, men dumt å legge opp til noe mindre enn maks av hva du kan hente ut…

    1. Hei Carl.

     Du har rett i det, men det er også viktig å huske at kabelen fram til ladestasjonene skal ha jordfeilbeskyttelse. Derfor er det viktig at en elektrofagman med kunnskap om elbillading planlegger og utfører dette. Å kjøpe en ladestasjon uten å vite at den passer inn med eksisterende installasjon kan gi noen overraskelser. Her vil det bli to jordfeilvern etter hverandre og det kan skape problemer.

     Det er forøvrig mange ladestasjoner som leveres med innebygd jordfeilbeskyttelse, men la en elektrofagmann bedømme hvilken som er riktig for den enkelte installasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *