Grunnkurs elbillading for el-installatører

Stadig flere kjøper elbil i Norge og disse skal lades, men hvordan? Hva skal tilbys når en kunde ringer og forteller at han har kjøpt elbil og trenger opplegg for å lade denne? Er en ordinær husholdningskontakt tilfredsstillende for å lade batterier på 20-80kWh? Hva fins av utstyr, standarder og ikke minst hva sier forskriftene? Er kundens «lure» løsning som han har lest om på nettet riktig og lovlig? Og ikke minst, hvordan ivaretas sikkerheten?

20fef7_7fe12812911d44c7853013726513658e

Dette er spørsmål som Enmira kan gi svaret på. For at du og din installasjonsbedrift skal kunne tilby kundene gode løsninger trenges en oversikt over hva som er tilgjengelig og hva som kreves. Enmira tilbyr nå bedriftsinterne kurs som gir ansatte i din bedrift et godt fundament til å møte alle forespørslene som kommer fremover.

Enmira har snart holdt sitt kurs for el-installatører 50 ganger, men meget gode tilbakemeldinger. Til høsten 2015 oppdateres kurset for å gi ennå bedre læring for deltagerne.

Kursinnhold
Kurset gir deltagerne en god forståelse for hvordan elbiler skal lades på en sikker og effektiv måte, og tar for seg følgende temaer:

  • Grunnleggende elbillading
  • Standarder og løsninger
  • Hvilke vern kreves og hvorfor
  • Krav i NEK400
  • Det norske IT nettet
  • Risikovurdering, samsvarserklæring og dokumentasjon
  • Hvilke effekter kreves?
  • Hva med plug-in hybridene?

Kostnader og bestilling
Kurset holdes normalt som bedriftsinternt kurs. Ved å holde kurset internt i din bedrift legges det til rette for en god og åpen diskusjon blant deltagerne, noe som erfaringsmessig gir den beste læringen. Dette gir også en meget kostnadseffektiv opplæring ved at deltagerne slipper å bruke tid og resurser på reise. Kurset varer i 3 timer og for inntil 8 deltagere koster kurset totalt kr. 8.000,-. For hver deltager utover de først 8 er prisen kr. 500,-. I tillegg kommer reisekostnader for kursholder.

Kurset kan bestilles ved å sende epost til kurs@enmira.no, eventuelt med alternative datoer for gjennomføring.

Har du spørsmål eller ønsker tilbud på annen gjennomføring så send epost til kurs@enmira.no eller ring kursholder og daglig leder Jan Tore Gjøby på telefon 456 14 341.

(Alle priser er eksl. mva.)