Publisert på

Elbillading i borettslag og sameier

De siste fem årene har antallet elbiler og plug-in hybrider økt i et høyt tempo i Norge. Årsaken er både at det har vært gunstig å kjøpe slike biler i Norge og at utvalget av ladebare biler har blitt stort. En viktig forutsetning for et godt bilhold med en ladbar bil er en god løsning for lading der den står parkert om natten. Dette lar seg som regel ordne greit for de som bor i enebolig, men kan være et stort problem for de som bor i en leilighet. Parkeringsplassene i borettslag og sameier er ikke tilrettelagt for lading. Det kan være en stikkontakt der, men den er ikke beregnet for de energimengdene en elbil trenger. Og skulle det la seg gjøre å finne greie nok løsninger for en eller to biler så melder problemet seg når flere biler kommer. Det kan også oppstå mye diskusjon om og hvordan det skal tas betalt for strømmen. Brannfare er også en bekymring for mange.

Bestill vår Guid for lading i boligselskaper. 

Stortingsflertallet har nå bedt regjeringen å komme med et lovforslag som sikrer folk som eier boliger i borettslag og sameier rett til å etablere ladepunkt for elbil. Unntaket fra en lovfestet rett er hvis «det foreligger saklig grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted». Brannfare eller enkle utfordringer med å etablere kan ikke legges til grunn for unntaket.

Sjekk vårt sommertilbud på plan for utbygging av ladeanlegg

Elbiler og plug-in hybrider har derfor blitt et hett tema i mange boligselskaper de siste årene, og meningene er mange. Vi i Enmira har jobbet med elbillading siden starten av 2011 og vi har opparbeidet oss stor kompetanse på området. Vår erfaring er at en god plan for en trinnvis utbygging av ladestasjoner er det beste utgangspunktet. Planen kan man enten lage selv eller få utarbeidet av fagpersoner som har spesialkompetanse i ladeanlegg og erfaring fra etablering av ladeanlegg i boligselskaper. Det er viktig og huske at elbillading i ordnede former på et godt ladeanlegg gir en viktig merverdi til et boligselskap. Mange som er ute i eiendomsmarkedet vektlegger mulighetene for å lade når de velger bolig samtidig som mange er opptatt av sikkerheten.

 

Har du spørsmål så skriv inn en melding nedenfor og vi tar kontakt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *