Bedriftsinterne kurs og workshoper

Dette er kanskje de mest populære kursene vi holder. Ved å komme inn i din bedrift oppnår vi to store fordeler. For det første blir kurset tids- og kostnadseffektivt ved at de ansatte tas ut av sitt daglige virke i en kortest mulig tid og reiseutgiftene begrenser seg til kursholderen isteden for alle de ansatte. For det det andre så vil et bedriftsinternt kurs føre til at dialogen og diskusjonene blir mer åpne og relevante, noe som igjen gir en felles forståelse av problemstillingene.

Nedenfor kan du se de ferdige bedriftsinterne kursene vi har. Vi lager selvsagt også spesialtilpassede. Uansett ta kontakt med oss så finner vi det som passer best for din bedrift.

Send oss en forespørsel: