Kurs for rådgivende ingeniører

Vil du vite mer om elbiler og lading?

Kurs for rådgivere: Installasjoner for lading av elbil.

 

Lading av elbil er ny utfordring som rådgivende ingeniører må hensynta når elektriske anlegg skal prosjekteres. Dette er et nytt fagområde som krever ny kunnskap for at gode løsninger skal etableres. Løsninger for lading skal først og fremst være sikre, men det er også viktig å ta hensyn til effektivitet, skalerbarhet og mekanismer for riktig fordeling av utgiftene.

 

Kunnskapsbedriften Enmira har spesialisert seg på lading av elektriske biler og har nå utviklet et kurs spesielt for rådgivende ingeniører. Kurset holdes som 3-timers bedriftsinternt kurs. Det vil si at kursholderen kommer til din bedrift og holder kurset der for en gruppe på inntil åtte personer. Dette gir dere en meget kostnadseffektiv kursgjennomføring med minimal tidsbruk for deltagerne.

Kursinnhold

Kurset gir deltagerne en god forståelse for hvordan elbiler skal lades på en sikker og effektiv måte, og tar for seg følgende temaer:

  • Grunnleggende elbillading
  • Standarder og løsninger
  • Hvilke vern kreves og hvorfor
  • Krav i NEK400
  • Det norske IT nettet
  • Hvilke effekter kreves?
  • Hva med plug-in hybriden?
  • Realisering av større ladeanlegg

Kostnader og bestilling

Kurset holdes normalt som bedriftsinternt kurs. Ved å holde kurset internt i din bedrift legges det tilrette for en god og åpen diskusjon blant deltagerne, noe som erfaringsmessig gir den beste læringen. Dette gir også en meget kostnadseffektiv opplæring ved at deltagerne slipper å bruke tid og resurser på reise. Kurset varer i 3 timer og for inntil 8 deltagere koster kurset totalt kr. 8.000,- eksl. mva. I tillegg kommer reisekostnader for kursholder.

 

Kurset kan bestilles ved å sende epost til kurs@enmira.no, eventuelt med alternative datoer for gjennomføring.

Har du spørsmål eller ønsker tilbud på annen gjennomføring så send epost til kurs@enmira.no eller ring kursholder og daglig leder Jan Tore Gjøby på telefon 456 14 341.

Kursholderen

 

Jan Tore Gjøby i Enmira as har fått en sentral rolle som en av de fremste fagpersonene innen elbiler og ladeinfrastruktur. Han har hele tiden hatt fokus på å ha bred kunnskap om fagområdet.

Enmira leverer rådgivning, kurs og foredrag om elbiler og ladeinfrastruktur. Enmira har stor fokus på at kunnskapen skal presenteres på en enkel og forståelig måte samtidig som det er relevant og oppdatert. Dette gir en god forståelse av hvilket potensiale som ligger i elbiler og fremtidens mobilitet.

 

Fagkunnskap

Jan Tore Gjøby er utdannet elektroingeniør med over 25 års allsidig erfaring som ingeniør og elektriker. I 2011 startet han Enmira. Kort tid etter oppstart fikk Enmira oppdraget med å koordinere arbeidet med å sette opp en hurtigladestasjon for elbiler på Storebaug i Rygge. Dette ble den andre offentlig tilgjengelige hurtigladeren i Norge og den første på Østlandet. Siden den tid har Gjøby deltatt i en rekke utbygginger av både hurtig- og normalladestasjoner. Med dette er Gjøby en av de som har mest erfaring med utbygging av moderne ladeinfrastruktur for elbiler i Norge og Norden.

Jan Tore Gjøby er medlem i NEK/NK69, den norske komiteen for standardisering av elbiler på offentlig vei og han er norsk medlem i CEN/CENELEC eMobility Coordination Groop. Dette gir Gjøby førstehånds informasjon om utvikling innen elbilbransjen både på norsk, europeisk og globalt nivå.

 

Elbilist

Gjøby er selv el-bilist og årlig kjører han rundt 30.000km med elbil. Gjøby har tidligere kjørt Nissan Leaf, nå kjører han en av de ti helelektriske Volvo C30’ene som Volvo tester på norske veier. Gjøby har kjørt de aller fleste elbilene på markedet og har god kontakt med de norske elbilleverandørene. Han har også ved flere tilfeller bidratt med kunnskap og erfaring når bilprodusentene tester ut lading av elektriske biler på det særnorske 230V IT-nettet.

 

Bransjekunnskap

Gjøby har et meget bredt og godt kontaktnett med leverandører av ladeinfrastruktur og benyttes som rådgiver av disse. Enmira bisto Transnova med teknisk bakgrunnstoff når de utarbeidet sin strategi for støtte til bygging av ladeinfrastruktur frem mot 2020. Enmira er også en del av et større europeisk nettverk av uavhengige konsulenter innen elektrisk mobilitet (eMobility) som er under etablering.

 

Uavhengig

Enmira er ikke knyttet opp mot noen særinteresser, verken kommersielle aktører eller andre interessegrupper. Det har hele tiden vært viktig for Enmira og beholde denne uavhengigheten slik at kunder og andre som søker råd hos Enmira skal være trygge på at rådene som leveres ikke er farget av spesielle interessegrupper.

 

Copyright © All Rights Reserved

GA