Kurs for bilbransjen

 

Kurs om elbiler og lading for bilbransjen.

 

Kurs i elbillading spesialtilpasset bilselgere, kundemottakere, teknikkere og andre i bilbransjen.

 

Som regel er bilselgeren den første fagpersonen møter en ny elbilist, derfor er det spesielt viktig at selgeren kan gi kunden korrekt informasjon om lading og sikkerhet. I en travel hverdag hvor det er stort fokus på å lukke handelen må selgeren og andre hos bilforhandleren ha god kunnskap om laging slik at kunde får riktig forståelse av hva som må til fra første stund.

 

All overføring av energi innebærer en risiko, dette gjelder også lading av elbil og ladbare hybrider. Ved bruk av feil eller uegnet utstyr vil denne risikoen øke dramatisk. For å holde risikoen ved lading av bil på et minimum bør en ladestasjon benyttes når bilen lades. Kurset vil forklare hvorfor og gi gode argumenter som selgerne kan bruke i sine samtaler med kundene. I tillegg forklarer kurset hvordan en ladestasjon gir en langt mer komfortabel opplevelse for kunden og hvorfor en ladestasjon er mer økonomisk i det lange løp.

 

Kurset er i utgangspunktet et 2 timers standardkurset og holdes som bedriftintert kurs hos bilforhandleren. Det kan tilpasses bilmerke, bilmodell og andre forhold hos den aktuelle bedrift. Kurset egner seg også godt som en del av en større trening.

 

Prisen på standardkurset er kr 6.000,- for inntil åtte deltagere.

Reisekostnader kommer i tillegg.

 

For spesialtilpassing ta kontakt for tilbud.

 

Send en e-post i dag til kurs@enmira.no hvis du har spørsmål eller ønsker å gjøre en avtale.

 

 

Hvorfor er det viktig å ha god kunnskap når du selger elbil?

 

Salget av elbiler eksploderer i Norge og alt tyder på at et vil vedvare. I dag er det over 40.000 elbiler på norske veier og antallet øker med et par tusen i måneden. Nye kundegrupper kommer til, og tiden hvor det kun var spesielt interesserte som kjøpte elbil er over. Dagens kjøpere har store krav til at alt skal fungere og være enkelt - inkludert ladingen og forventer at forhandleren kan svare på de spørsmål som kommer.

 

Kurset tar opp følgende temaer:

1) Hvordan lades en bil

2) Hvorfor duger ikke stikkontakten

3) Hva er en ladestasjon og hvordan øker den sikkerheten

4) Hvilke standarder finnes

5) Utfordringer

6) Ofte stilte spørsmål og svarene på disse

 

 

Målet med kurset er å gi deltagerne kunnskap om aktuelle løsninger, forstå risikoen med lading og hvordan denne kan holdes på et minimum. Kurset vil gi deltagerne trygghet til å forklare tydelig hvordan bilen skal lades på en trygg måte, sette de i stand til å svar god på de spørsmålene en kunde stiller. Kurset gir også gode argumenter for å selge en ladestasjon. Dette vil igjen gi kunden følelsen av å være i gode hender når han/hun tar skrittet og kjøper en ladbar bil.

 

Kursholder er Jan Tore Gjøby som har bred erfaring innen elbiler og lading av disse. Gjøby har også bistått flere fylkeskommuner og kommuner i arbeidet med å legge til rette for elbiler. Gjøby har også en kort karriere som lokalpolitiker.

 

Send en e-post i dag til kurs@enmira.no hvis du har spørsmål eller ønsker å gjøre en avtale.

 

Kursholderen

 

Jan Tore Gjøby i Enmira as har fått en sentral rolle som en av de fremste fagpersonene innen elbiler og ladeinfrastruktur. Han har hele tiden hatt fokus på å ha bred kunnskap om fagområdet.

Enmira leverer rådgivning, kurs og foredrag om elbiler og ladeinfrastruktur. Enmira har stor fokus på at kunnskapen skal presenteres på en enkel og forståelig måte samtidig som det er relevant og oppdatert. Dette gir en god forståelse av hvilket potensiale som ligger i elbiler og fremtidens mobilitet.

 

Fagkunnskap

Jan Tore Gjøby er utdannet elektroingeniør med over 25 års allsidig erfaring som ingeniør og elektriker. I 2011 startet han Enmira. Kort tid etter oppstart fikk Enmira oppdraget med å koordinere arbeidet med å sette opp en hurtigladestasjon for elbiler på Storebaug i Rygge. Dette ble den andre offentlig tilgjengelige hurtigladeren i Norge og den første på Østlandet. Siden den tid har Gjøby deltatt i en rekke utbygginger av både hurtig- og normalladestasjoner. Med dette er Gjøby en av de som har mest erfaring med utbygging av moderne ladeinfrastruktur for elbiler i Norge og Norden.

Jan Tore Gjøby er medlem i NEK/NK69, den norske komiteen for standardisering av elbiler på offentlig vei og han er norsk medlem i CEN/CENELEC eMobility Coordination Groop. Dette gir Gjøby førstehånds informasjon om utvikling innen elbilbransjen både på norsk, europeisk og globalt nivå.

 

Elbilist

Gjøby er selv el-bilist og årlig kjører han rundt 30.000km med elbil. Gjøby har tidligere kjørt Nissan Leaf, nå kjører han en av de ti helelektriske Volvo C30’ene som Volvo tester på norske veier. Gjøby har kjørt de aller fleste elbilene på markedet og har god kontakt med de norske elbilleverandørene. Han har også ved flere tilfeller bidratt med kunnskap og erfaring når bilprodusentene tester ut lading av elektriske biler på det særnorske 230V IT-nettet.

 

Bransjekunnskap

Gjøby har et meget bredt og godt kontaktnett med leverandører av ladeinfrastruktur og benyttes som rådgiver av disse. Enmira bisto Transnova med teknisk bakgrunnstoff når de utarbeidet sin strategi for støtte til bygging av ladeinfrastruktur frem mot 2020. Enmira er også en del av et større europeisk nettverk av uavhengige konsulenter innen elektrisk mobilitet (eMobility) som er under etablering.

 

Uavhengig

Enmira er ikke knyttet opp mot noen særinteresser, verken kommersielle aktører eller andre interessegrupper. Det har hele tiden vært viktig for Enmira og beholde denne uavhengigheten slik at kunder og andre som søker råd hos Enmira skal være trygge på at rådene som leveres ikke er farget av spesielle interessegrupper.

 

Copyright © All Rights Reserved

GA