Kurs for kommuner

Vil du vite mer om elbiler og lading?

Kurs om elbiler og lading av disse for kommuner.

 

Stadig flere kjøper elbil i Norge og disse skal lades, men hvordan? Hva skal etterspørres når en kommune ønsker å bygge ut ladeinfrastruktur. Er ordinær husholdningskontakter tilfredsstillende for å lade batterier på 20-80kWh? Hva fins av utstyr, standarder og ikke minst hva koster dette? Hva med alle begrepene; normallading, hurtiglading, fleksilading, schuko, type2, mode3 også videre? Hvordan kan en kommune sikre at riktig ladeinfrastruktur bygges ut i kommunen? Hva med borettslag? Hva skal gjøres kreves i forbindelse med byggesaker? Hvordan kan PBL brukes? Trengs en strategi?

 

Dette er spørsmål som Enmira kan gi svaret på. For at du og din kommune skal kunne gjøre de rette tiltakene trenges en oversikt over hva som er tilgjengelig og hva som kreves. Enmira kan gi en grundig innføring i hva som kreves for å bygge ut eller legge til rette for utbygging av ladeinfrastruktur for elbiler og tilbyr nå interne kurs i din kommune som gir et godt fundament til å møte alle spørsmålene og utfordringene som kommer fremover.

 

Kurset varer i 4 timer koster 7.700,- eks. mva. for opptil 8 deltagere, vi setter denne grenser for å sikre en åpen og nær dialog. Dere holder lokaler og kaffen.

Reisekostnader tilkommer utenfor Østfold, Akershus og Oslo.

 

Send en e-post i dag til kurs@enmira.no hvis du har spørsmål eller ønsker å gjøre en avtale.

 

 

Hvorfor komme raskt i gang med arbeidet med elbiler?

 

Salget av elbiler eksploderer i Norge og alt tyder på at et vil vedvare. I dag er det rundt 40.000 elbiler på norske veier og antallet øker med et par tusen i måneden. Nye kundegrupper kommer til, og tiden hvor det kun var spesielt interesserte som kjøpte elbil er over. Tidligere kjøpere av elbiler var entusiaster som ordnet og fikset for å fylle batteriet på bilen sin. Dagens kjøpere har en helt annen motivasjon og interesse, og de har helt andre krav til at alt skal fungere og være enkelt - inkludert ladingen. Dette er en helt ny gruppe som vil stille krav til borettslag, kommuner, parkeringsanlegg, arbeidsgivere og så videre om at disse skal tilby gode lademuligheter.

 

Dette skaper utfordringer, men også en helt ny mulighet. For å møte denne muligheten er det nødvendig med en hvis basiskunnskap innen fagområdet elbil-lading.

Det tar tid å sette seg inn i dette. Søking på Internet gir mange, og ofte sprikende, svar. Bilistene får ofte mangelfull informasjon når de kjøper bilen og stiller mange spørsmål det kreves fagkunnskap for å svare på. Lading av elbiler er et nytt fagområde som dere i kommunen må lære dere og det kan være en smertefull vei å gå hvis denne læring skal gjøres ved prøving og feiling. Å bruke en halv dag på å få et fundament av kunnskap om elbil lading vil være en god investering for å møte de nye muligheten som elbilene gir.

 

Hva gir kurset svar på

Kurset som her tilbys er skreddersydd for kommuner. Kurset er todelt:

 

Første del gir først en kort innføring i utviklingen i elbilmarkedet. Deretter gis det en innføring i hvordan elbiler lades og de forskjellige løsningene som benyttes. Ulike standarder forklares og det gis en grundig redegjørelse for hvilke løsninger som bør benyttes.

 

Andre del gir kommunen råd om bruk av plan- og bygningsloven og hvordan kommunen kan sette opp en strategi for utbygging av ladeinfrastruktur. Mye av denne delen gjennomføres som en workshop.

 

Kursholder er Jan Tore Gjøby som har bred erfaring innen elbiler og lading av disse. Gjøby har også bistått flere fylkeskommuner og kommuner i arbeidet med å legge til rette for elbiler. Gjøby har også en kort karriere som lokalpolitiker.

 

Send en e-post i dag til kurs@enmira.no hvis du har spørsmål eller ønsker å gjøre en avtale.

 

Kursholderen

 

Jan Tore Gjøby i Enmira as har fått en sentral rolle som en av de fremste fagpersonene innen elbiler og ladeinfrastruktur. Han har hele tiden hatt fokus på å ha bred kunnskap om fagområdet.

Enmira leverer rådgivning, kurs og foredrag om elbiler og ladeinfrastruktur. Enmira har stor fokus på at kunnskapen skal presenteres på en enkel og forståelig måte samtidig som det er relevant og oppdatert. Dette gir en god forståelse av hvilket potensiale som ligger i elbiler og fremtidens mobilitet.

 

Fagkunnskap

Jan Tore Gjøby er utdannet elektroingeniør med over 25 års allsidig erfaring som ingeniør og elektriker. I 2011 startet han Enmira. Kort tid etter oppstart fikk Enmira oppdraget med å koordinere arbeidet med å sette opp en hurtigladestasjon for elbiler på Storebaug i Rygge. Dette ble den andre offentlig tilgjengelige hurtigladeren i Norge og den første på Østlandet. Siden den tid har Gjøby deltatt i en rekke utbygginger av både hurtig- og normalladestasjoner. Med dette er Gjøby en av de som har mest erfaring med utbygging av moderne ladeinfrastruktur for elbiler i Norge og Norden.

Jan Tore Gjøby er medlem i NEK/NK69, den norske komiteen for standardisering av elbiler på offentlig vei og han er norsk medlem i CEN/CENELEC eMobility Coordination Groop. Dette gir Gjøby førstehånds informasjon om utvikling innen elbilbransjen både på norsk, europeisk og globalt nivå.

 

Elbilist

Gjøby er selv el-bilist og årlig kjører han rundt 30.000km med elbil. Gjøby har tidligere kjørt Nissan Leaf, nå kjører han en av de ti helelektriske Volvo C30’ene som Volvo tester på norske veier. Gjøby har kjørt de aller fleste elbilene på markedet og har god kontakt med de norske elbilleverandørene. Han har også ved flere tilfeller bidratt med kunnskap og erfaring når bilprodusentene tester ut lading av elektriske biler på det særnorske 230V IT-nettet.

 

Bransjekunnskap

Gjøby har et meget bredt og godt kontaktnett med leverandører av ladeinfrastruktur og benyttes som rådgiver av disse. Enmira bisto Transnova med teknisk bakgrunnstoff når de utarbeidet sin strategi for støtte til bygging av ladeinfrastruktur frem mot 2020. Enmira er også en del av et større europeisk nettverk av uavhengige konsulenter innen elektrisk mobilitet (eMobility) som er under etablering.

 

Uavhengig

Enmira er ikke knyttet opp mot noen særinteresser, verken kommersielle aktører eller andre interessegrupper. Det har hele tiden vært viktig for Enmira og beholde denne uavhengigheten slik at kunder og andre som søker råd hos Enmira skal være trygge på at rådene som leveres ikke er farget av spesielle interessegrupper.

 

Copyright © All Rights Reserved

GA