Kurs

Vil du vite mer om elbiler og lading?

Enmira har spesialisert seg på kurs om elbiler og ladeinfrastruktur og kan tilby både standard kurs og tilpassede kurs i emnet.

 

Stadig flere kjøper elbil i Norge og disse skal lades, men hvordan? Hva skal tilbys når en kunde ringer og forteller at han har kjøpt elbil og trenger opplegg for å lade denne? Er en ordinær husholdningskontakt tilfredsstillende for å lade batterier på 20-80kWh? Hva fins av utstyr, standarder og ikke minst hva sier forskriftene? Hvordan kan ladeinfrastruktur bygges ut på en fremtidsrettet og kostnadseffektiv måte? Hva er forskjellen på normallading og hurtiglading? Hva er Mode3? Hva er forskjellen på Type1 og Type2?

 

Dette er noen av de spørsmålene som det gis svar på i Enmiras kurs.

 

Enmira tilbyr tilpassede kurs for:

 

Enmira tilby også spesialtilpassede kurs for de aller fleste behov.

 

Send en e-post i dag til kurs@enmira.no eller ring Jan Tore Gjøby på telefon +47 456 14 341 hvis du har spørsmål eller ønsker tilbud på kurs.

 

Vi jobber stadig med å utvikle nye kurs, også online løsninger vil kommer fremover.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å følge med.

Kursholderen

Jan Tore Gjøby i Enmira as har fått en sentral rolle som en av de fremste fagpersonene innen elbiler og ladeinfrastruktur. Han har hele tiden hatt fokus på å ha bred kunnskap om fagområdet.

Enmira leverer rådgivning, kurs og foredrag om elbiler og ladeinfrastruktur. Enmira har stor fokus på at kunnskapen skal presenteres på en enkel og forståelig måte samtidig som det er relevant og oppdatert. Dette gir en god forståelse av hvilket potensiale som ligger i elbiler og fremtidens mobilitet.

Fagkunnskap

Jan Tore Gjøby er utdannet elektroingeniør med over 25 års allsidig erfaring som ingeniør og elektriker. I 2011 startet han Enmira. Kort tid etter oppstart fikk Enmira oppdraget med å koordinere arbeidet med å sette opp en hurtigladestasjon for elbiler på Storebaug i Rygge. Dette ble den andre offentlig tilgjengelige hurtigladeren i Norge og den første på Østlandet. Siden den tid har Gjøby deltatt i en rekke utbygginger av både hurtig- og normalladestasjoner. Med dette er Gjøby en av de som har mest erfaring med utbygging av moderne ladeinfrastruktur for elbiler i Norge og Norden.

Jan Tore Gjøby er medlem i NEK/NK69, den norske komiteen for standardisering av elbiler på offentlig vei og han er norsk medlem i CEN/CENELEC eMobility Coordination Groop. Dette gir Gjøby førstehånds informasjon om utvikling innen elbilbransjen både på norsk, europeisk og globalt nivå.

Elbilist

Gjøby er selv el-bilist og årlig kjører han rundt 30.000km med elbil. Gjøby har tidligere kjørt Nissan Leaf, nå kjører han en av de ti helelektriske Volvo C30’ene som Volvo tester på norske veier. Gjøby har kjørt de aller fleste elbilene på markedet og har god kontakt med de norske elbilleverandørene. Han har også ved flere tilfeller bidratt med kunnskap og erfaring når bilprodusentene tester ut lading av elektriske biler på det særnorske 230V IT-nettet.

Bransjekunnskap

Gjøby har et meget bredt og godt kontaktnett med leverandører av ladeinfrastruktur og benyttes som rådgiver av disse. Enmira bisto Transnova med teknisk bakgrunnstoff når de utarbeidet sin strategi for støtte til bygging av ladeinfrastruktur frem mot 2020. Enmira er også en del av et større europeisk nettverk av uavhengige konsulenter innen elektrisk mobilitet (eMobility) som er under etablering.

Uavhengig

Enmira er ikke knyttet opp mot noen særinteresser, verken kommersielle aktører eller andre interessegrupper. Det har hele tiden vært viktig for Enmira og beholde denne uavhengigheten slik at kunder og andre som søker råd hos Enmira skal være trygge på at rådene som leveres ikke er farget av spesielle interessegrupper.

Copyright © All Rights Reserved

GA