Elektrikerkurset

Vil du vite mer om elbiler og lading?

Bedriftinterne kurs om elbiler og lading av disse for el-installatører.

 

Stadig flere kjøper elbil i Norge og disse skal lades, men hvordan? Hva skal tilbys når en kunde ringer og forteller at han har kjøpt elbil og trenger opplegg for å lade denne? Er en ordinær husholdningskontakt tilfredsstillende for å lade batterier på 20-80kWh? Hva fins av utstyr, standarder og ikke minst hva sier forskriftene? Er kundens "lure" løsning som har har lest på et forum på nettet riktig og lovlig? Og ikke minst, hva sier den nye NEK400?

 

Dette er spørsmål som Enmira kan gi svaret på. For at du og din installasjonsbedrift skal kunne tilby kundene gode løsninger trenges en oversikt over hva som er tilgjengelig og hva som kreves. Enmira tilbyr nå bedriftsinterne kurs som gir ansatte i din bedrift et godt fundament til å møte alle forespørslene som kommer fremover.

 

Kurset varer i 3 timer koster 7.500,- eks. mva. for opptil 8 deltagere, vi setter denne grenser for å sikre en åpen og nær dialog. Dere holder lokalet og kaffen.

Reisekostnader tilkommer.

 

Send en e-post i dag til kurs@enmira.no hvis du har spørsmål eller ønsker å gjøre en avtale.

 

 

Hvorfor komme raskt i gang som leverandør til elbilmarkedet?

 

Salget av elbiler eksploderer i Norge og alt tyder på at et vil vedvare. I dag er det nær 30.000 elbiler på norske veier og antallet øker med et par tusen i måneden. Nye kundegrupper kommer til, og tiden hvor det var spesielt interesserte som kjøpte elbil er over. Tidligere kjøpere av elbiler var entusiaster som ordnet og fikset for å fylle batteriet på bilen sin. Dagens kjøpere har en helt annen motivasjon og interesse, og de har helt andre krav til at alt skal fungere og være enkelt - inkludert ladingen. Dette er en helt ny kundegruppe som vil stille krav til el-bransjen, men også en helt ny mulighet. For å møte denne muligheten er det nødvendig med en hvis basiskunnskap innen fagområdet elbil-lading.

 

Det tar tid å sette seg inn i dette. Søking på Internet gir mange, og ofte sprikende, svar. Kundene får ofte mangelfull informasjon når de kjøper bilen og stiller mange spørsmål det kreves fagkunnskap for å svare på. Lading av elbiler er et nytt fagområde som el-installatørene må lære seg og det kan være en smertefull vei å gå hvis denne læring skal gjøres ved prøving og feiling. Å bruke en halv dag på å få et fundament av kunnskap om elbil lading vil være en god investering for å møte de nye muligheten som elbilene gir.

 

Hva gir kurset svar på

Kurset som her tilbys er skreddersydd for installasjonsbedrifter og passer både for saksbehandlere og montører. Kurset gir først en kort innføring i utviklingen i elbilmarkedet. Deretter gis det en grundig innføring i hvordan elbiler lades og de forskjellige løsningene som benyttes. Ulike standarder forklares og det gis en grundig redegjørelse for hvilke løsninger som bør tilbys.

 

Det nye tillegget om elbillading i NEK400 gjennomgås spesielt.

 

Kursholder er Jan Tore Gjøby som har bred erfaring innen elbiler og lading av disse. Gjøby er utdannet elektroingeniør og har i tillegg montørsertifikat gr. L.

 

Send en e-post i dag til kurs@enmira.no hvis du har spørsmål eller ønsker å gjøre en avtale.

Kursholderen

 

Jan Tore Gjøby i Enmira as har fått en sentral rolle som en av de fremste fagpersonene innen elbiler og ladeinfrastruktur. Han har hele tiden hatt fokus på å ha bred kunnskap om fagområdet.

Enmira leverer rådgivning, kurs og foredrag om elbiler og ladeinfrastruktur. Enmira har stor fokus på at kunnskapen skal presenteres på en enkel og forståelig måte samtidig som det er relevant og oppdatert. Dette gir en god forståelse av hvilket potensiale som ligger i elbiler og fremtidens mobilitet.

 

Fagkunnskap

Jan Tore Gjøby er utdannet elektroingeniør med over 25 års allsidig erfaring som ingeniør og elektriker. I 2011 startet han Enmira. Kort tid etter oppstart fikk Enmira oppdraget med å koordinere arbeidet med å sette opp en hurtigladestasjon for elbiler på Storebaug i Rygge. Dette ble den andre offentlig tilgjengelige hurtigladeren i Norge og den første på Østlandet. Siden den tid har Gjøby deltatt i en rekke utbygginger av både hurtig- og normalladestasjoner. Med dette er Gjøby en av de som har mest erfaring med utbygging av moderne ladeinfrastruktur for elbiler i Norge og Norden.

Jan Tore Gjøby er medlem i NEK/NK69, den norske komiteen for standardisering av elbiler på offentlig vei og han er norsk medlem i CEN/CENELEC eMobility Coordination Groop. Dette gir Gjøby førstehånds informasjon om utvikling innen elbilbransjen både på norsk, europeisk og globalt nivå.

 

Elbilist

Gjøby er selv el-bilist og årlig kjører han rundt 30.000km med elbil. Gjøby har tidligere kjørt Nissan Leaf, nå kjører han en av de ti helelektriske Volvo C30’ene som Volvo tester på norske veier. Gjøby har kjørt de aller fleste elbilene på markedet og har god kontakt med de norske elbilleverandørene. Han har også ved flere tilfeller bidratt med kunnskap og erfaring når bilprodusentene tester ut lading av elektriske biler på det særnorske 230V IT-nettet.

 

Bransjekunnskap

Gjøby har et meget bredt og godt kontaktnett med leverandører av ladeinfrastruktur og benyttes som rådgiver av disse. Enmira bisto Transnova med teknisk bakgrunnstoff når de utarbeidet sin strategi for støtte til bygging av ladeinfrastruktur frem mot 2020. Enmira er også en del av et større europeisk nettverk av uavhengige konsulenter innen elektrisk mobilitet (eMobility) som er under etablering.

 

Uavhengig

Enmira er ikke knyttet opp mot noen særinteresser, verken kommersielle aktører eller andre interessegrupper. Det har hele tiden vært viktig for Enmira og beholde denne uavhengigheten slik at kunder og andre som søker råd hos Enmira skal være trygge på at rådene som leveres ikke er farget av spesielle interessegrupper.

 

Copyright © All Rights Reserved

GA